Breeweg
19.30 uur: kennismakingsavond ouders leerjaar 1

Inloop vanaf 19.15 uur, start op 19.30 uur.
U ontvangt via de  mail een uitnodiging voor deze avond.

 

Onder leiding van de jaarlaagcoordinator mevr. Leijnse (MLE)