Breeweg
19.30 uur: kennismakingsavond ouders leerjaar 2

U ontvangt via de mail een uitnodiging voor deze avond.
Inloop vanaf 19.15 uur, start op 19.30 uur.

Onder leiding van de jaarlaagcoordinator mevr. Leijnse (MLE)