Breeweg
19.30 uur: kennismakingsavond ouders leerjaar 3

Onder leiding van de jaarlaagcoordinator mevr. De Bruine (GBR)