Breeweg
19.30 uur: kennismakingsavond ouders leerjaar 4

Onder leiding van de jaarlaagcoordinatoren mevr. Duijnkerke (YDU) en mevrouw Schoonen (CSC)

Mentoren vanaf klas 4 t/m 6 aan dezelfde leerling gekoppeld (uitzonderingen daargelaten), kennismaking met de mentor van VWO-5 is daardoor een 
herhaling van de bijeenkomst in VWO-4.

Mocht u als ouder van een VWO-5-leerling toch een kennismaking c.q. gesprek met de mentor wensen, dan kunt u hem/haar mailen om een afspraak te maken.