Begeleiding en ondersteuning

Soms heb je een steuntje in de rug nodig. Bij je huiswerk, bij één of meer vakken, omdat je even wat minder in je vel zit of omdat het thuis niet zo lekker gaat. Bij Nehalennia staan er mensen klaar om je te helpen. Die richten zich op jou, op wat jij kan. We vinden het belangrijk dat je een diploma haalt. Zo kun je later succesvol worden in je vervolgstudie en bij alles wat je doet. Lees hier hoe wij jou kunnen begeleiden en ondersteunen.

De mentor

Je hebt vast wel eens gehoord van het woord mentor. Maar ja, een mentor, wat is dat nou eigenlijk En wat doen een mentor allemaal op school?

Een mentor is een moeilijk woord voor leerlingbegeleider. En een van jouw docenten is dus ook jouw mentor. Zo kan het dus zijn dat je mentor jou Engels en mentorles geeft. Of wiskunde en mentorles. Een mentor geeft dus minstens twee vakken aan een klas. 

Tijdens de mentorles gaat de mentor altijd van alles en nog wat met de klas bespreken, uitleggen en aanleren. Voorbeelden zijn:
•    Uitleggen en bespreken van het rooster 
•    Bespreken van de schoolregels 
•    Je agenda leren invullen 
•    Tips geven om huiswerk te maken en te leren 
•    Vaardigheden aanleren die jou helpen bij het leren voor school 
•    Leuke activiten met de klas organiseren
•    De structuur van de school bespreken 
•    Bespreken welke cijfers je moet halen om naar de volgende klas te gaan 
•    Leren een planning te maken 
•    Afspraken maken met dek las over gedrag op school en in de les 
•    Etc

Maar ook buiten de mentorles heeft de mentor een aantal zeer belangrijke taken. De mentor bespreekt met jou en je ouders/verzorgers een paar keer per jaar jouw cijfers. Dan wordt besproken hoe je het doet op school en welke klas het jaar erna het beste bij jou past. Jij en jouw ouders krijgen ook tips die kunnen bijdragen aan het verbeteren van jouw cijfers.

Nu lijkt het net alsof de mentor alleen met jou en over jou praat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Jij kan ook naar jouw mentor gaan en zelf een gesprek met hem of haar aangaan. Als jij bijvoorbeeld moeite hebt met een bepaald vak, samen met klasgenoten geld wil inzamelen voor een goed doel, het vermoeden hebt dat een klasgenoot gepest wordt, het moeilijk vindt om een planning te maken of iets persoonlijke met jouw mentor wilt bespreken, dan kan dat natuurlijk ook!

In het eerste jaar zijn de belangrijkste taken van de mentor het jou wegwijs maken binnen de school en jou te leren hoe je het beste kunt werken voor school zodat jij over gaat naar de klas die het beste bij jou past. In de hogere leerjaren verandert de taak van de mentor en gaat hij of zij jou begeleiden richting het eindexamen en jou voorbereiden op de keuze voor een vervolgopleiding. 

De ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator is een speciaal geschoolde leerlingenbegeleider die onder andere de mentor adviseert en ondersteunt.

Onze ondersteuningscoördinatoren zijn:

Locatie vmbo - mavo: mevr. M. Karkach m.karkach@mondia.nl
     
Locatie havo-vwo: dhr. D. Feij, d.feij@mondia.nl

Ondersteuningslokaal

Het ondersteuningslokaal is een plek waar je terechtkunt voor verschillende soorten begeleiding en ondersteuning. Bijvoorbeeld als je de diagnose ADHD, ADD of autisme hebt. Of bij dyslexie of dyscalculie. Daar werken medewerkers die actief aan de slag gaan met jou, dat kan zowel individueel als in kleine groepjes. Ze helpen je met het plannen en organiseren van je werk. Doel van hun begeleiding is dat je je beter begrepen voelt op school of dat je handiger gaat studeren. Het ondersteuningslokaal is open tijdens schooltijd.

dhr. C. de Kok (c.dekok@mondia.nl) en dhr. V. van den Haspel (v.vandenhaspel@mondia.nl) zijn de begeleiders van het ondersteuningslokaal. Dhr. M. Wilken (m.wilken@mondia.nl) is pedagogisch-begeleider.  

Dyslexie, dyscalculie

Dyslexie (problemen met lezen) en dyscalculie (problemen met rekenen) noemen we leerstoornissen. Mocht je hiermee te maken hebben, dan kun je hiervoor terecht in het ondersteuningslokaal.

Interne Begeleiders

Onze interne leerlingbegeleiders ondersteuning zijn:

Locatie vmbo-mavo:  
Mevr. N. Bezuijen-Barends, n.bezuijen@mondia.nl
Mevr. E. Zabicki-Korver e.zabicki@mondia.nl
Locatie havo-vwo:    
mevr. E. Goeseije, e.goeseije@mondia.nl
Mevr. A. Duifhuizen-Markhorst, a.duifhuizen@mondia.nl

Dyslexie en dyscalculie

In onderstaande downloads staat meer informatie.

De begeleiders vmbo-mavo zijn:

Begeleider dyslexie & NT2, dhr. M. Smolders, m.smolders@mondia.nl 

Begeleider dyscalculie, dhr. D. But, d.but@mondia.nl