Antipestprogramma

Als school doen we er alles aan om pesten te voorkomen of op te lossen. In de brugklassen wordt veel en structureel aandacht besteed aan dit vervelende fenomeen. We volgen daarbij onder andere de theorie van Bob van de Meer en interventies vanuit schoolmaatschappelijk werk. De mentoren besteden veel aandacht aan dit onderwerpen en richten zich daarbij op meerdere terreinen (digitaal pesten, discriminatie, ongewenste intimiteiten enz.).

Stichting 113
Soms gaat pesten zo ver dat jongeren besluiten uit het leven te stappen. Iets dat wij allen willen voorkomen.
Stichting 113 help jongeren om deze laatste beslissing niet te nemen. Bekijk de website  waar veel informatie op staat voor jongeren, ouders en docenten.

Downloads Antipestprogramma

Pestprotocol Mondia Scholengroep