Huiswerkbegeleiding

Sommige leerlingen vinden het moeilijk om na schooltijd huiswerk te maken. De verleiding om iets leukers te gaan doen, is vaak (te) groot. We vinden het belangrijk dat iedereen de juiste ondersteuning krijgt en bieden daarom de volgende begeleiding aan. 

Kruisweg
Op maandag, woensdag en donderdag kan je na schooltijd je huiswerk op school maken. In een rustig lokaal maak je je huiswerk en indien nodig stel je je vragen aan de aanwezige vakdocenten. De Huiswerk-Begeleiding! (HuB!) is gratis.

Breeweg 
Van maandag t/m vrijdag kan je je huiswerk onder begeleiding op school maken. Je zit in een rustig lokaal en stelt je vragen aan de aanwezige docenten. Voor de brugklasleerlingen is een uitgebreider huiswerkprogramma. Samen met de mentor kijken de brugklassers wekelijks waar ze behoefte aan hebben. De begeleiding bestaat uit B1, B2 en B3 lessen en staat hieronder uitgewerkt. 

Breeweg begeleidingsprogramma eerste jaar

Begeleiding mentor (B1 les) 
De mentor geeft deze les aan het begin van een dag en bestaat uit de volgende inhoud:
•    Leren plannen en organiseren aan de hand van planners;
•    Huiswerk en taakverdeling per week en bepalen welke begeleiding je nodig hebt;
•    Studyflow, rekenen;
•    Mediawijsheid;
•    Intekenen voor de B3 lessen;
•    Groepsgesprekken, bijvoorbeeld antipestbeleid.
Havo-leerlingen volgen 3 keer per week de B1 les, vwo-leerlingen 2 keer per week. 

Steun-, bijwerk- of doorwerklessen (B2 les)
•    Wil je geen huiswerk mee naar huis nemen dan maak je het op school onder begeleiding van een docent.
•    Heb je extra hulp nodig in de vakken wiskunde of nederlands dan kan je per week 2 uur extra les volgen. 

Verbredings- of verdiepingslessen (B3 les)
Extra verbreding of verdieping in uiteenlopende thema’s volg je in de B3 les. Denk aan thema’s zoals koken, filosofie en sterrenkunde. Je volgt minimaal 1 module per schooljaar. Natuurlijk is het ook mogelijk alle modules te volgen. 

rooster