Huiswerkbegeleiding

Sommige leerlingen vinden het moeilijk om na schooltijd huiswerk te maken. De verleiding om iets leukers te gaan doen, is vaak (te) groot.

Kruisweg
Voor leerlingen in M@VO en @VMBO is het mogelijk om na de herfstvakantie op maandag, woensdag en donderdag na schooltijd lesuur huiswerk te maken. Leerlingen kunnen dan in een rustig lokaal huiswerk maken en indien nodig vragen stellen aan de aanwezige vakdocenten. De Huiswerk-Begeleiding! (HuB!) is gratis.

Breeweg                                                                                                                                                                                                                                                     Voor alle leerlingen is het mogelijk om na de herfstvakantie op alle dagen na hun laatste les huiswerk te maken. Leerlingen kunnen dan in een rustig lokaal huiswerk maken en indien nodig vragen stellen aan de begeleiders. De Huiswerk-Begeleiding is gratis.

Neem voor meer informatie contact op met de mentor.