Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vwo) doe je in zes jaar. Het eerste jaar maak je kennis met Griekse en Latijnse taal en cultuur. Heb je belangstelling en aanleg voor de klassieke talen Grieks en Latijn? Dan kies je in het tweede jaar voor gymnasium en dat wordt dan jouw keuzevak onderbouw. Je kunt uiteraard ook atheneum volgen en dat is zonder Grieks en Latijn. Aan het eind van de derde klas kies je op basis van aanleg en belangstelling voor één van de vier profielen bovenbouw.

Op het vwo bereiden we je voor op een studie aan de universiteit. Je krijgt les op hoog niveau en de lat ligt ook hoog. We dagen je steeds uit om nog even verder te kijken. Je hebt de keuze voor atheneum en gymnasium.

Atheneum

Je krijgt een ‘academische vorming’. Het atheneum duurt zes jaar. Heb je niet zoveel met (de klassieke) talen, maar wil je studeren aan de universiteit, dan is het atheneum een goede keuze. In de brugklas kun je kiezen voor gewoon vwo of voor tweetalig vwo (tto). De plaatsing in het TTO is mede afhankelijk van een test en advies.

Gymnasium

De keuze voor het gymnasium maak je aan het eind van de vwo-brugklas. Dat betekent dat je in klas 2, naast de andere vakken, ook Latijn en Grieks volgt. Doe je in klas 6 in één of beide talen met goed gevolg eindexamen, dan krijg je een gymnasiumdiploma. Je hoort misschien wel eens dat het gymnasium alleen voor zeer begaafde leerlingen is weggelegd, maar niets is minder waar. Heb je belangstelling voor de klassieke talen en voor de cultuur van de Grieken en Romeinen, ben je gemotiveerd en kun je nauwkeuring werken en leren, dan beleef je aan deze opleiding veel plezier. In klas 2 en 3 van het gymnasium krijg je, behalve Latijn en Grieks, ook Engels, Frans en Duits. Na klas 3 kun je kiezen: Latijn en Grieks of één van beide. De andere vakken komen grotendeels overeen met die van het atheneum. Eén van de hoogtepunten van de gymnasiumopleiding is de Rome- of Griekenlandreis in de vierde klas.

Keuzes

Naast je reguliere vakken zoals wiskunde, Engels en Nederlands volg je ook een keuzevak. 

Keuzes onderbouw 

Keuzes bovenbouw 

Andere studierichtingen

nieuwsbrief
Havo
KW klaslokaal
Mavo (k/g/t)
KW messi techniek
Vmbo basis