Corona update

De ouders en leerlingen hebben onderstaande brief ontvangen in verband met de aangescherpte maatregelen en het online lesgeven.

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,

Het kabinet heeft maatregelen voor het onderwijs afgekondigd die morgen in gaan en in elk geval van kracht blijven tot en met zondag 17 januari.

Voor de komende dagen én voor de periode van maandag 4 januari t/m vrijdag 15 januari hebben we de volgende afspraken met elkaar gemaakt:

  • Woensdag en donderdag a.s. zijn voor de meeste leerlingen lesvrije dagen. Voor de Kruisweg geldt: schoolexamens die gepland staan worden afgenomen. In overleg met docenten van examenklassen wordt bepaald welke lessen in voorbereiding op die schoolexamens doorgang moeten vinden.
  • Vrijdag a.s. is voor iedereen een vrije dag; de schoolgebouwen zijn gesloten.
  • Na de kerstvakantie (dus met ingang van maandag 4 januari) wordt aan alle leerlingen, uitgezonderd de examenleerlingen, online les gegeven volgens het huidige rooster; dus met leseenheden van 50 minuten. Echter, de online-lessen duren 40 minuten met steeds een interval van 10 minuten om even te schakelen, rust te nemen, kortom om “scherp te blijven”.
  • De leerlingen dienen zich bij de online lessen te houden aan de informatie die hun is verstrekt. Kort samengevat: log in via google, camera aan, microfoon uit en telefoon weg.
  • Na de kerstvakantie volgen de examenklassen onderwijs op school conform het huidige rooster.
  • Na de kerstvakantie mogen toetsen in (voor)examenklassen doorgang vinden (op school dus); je teamleider vertelt je daar meer over.
  • In plaats van de gymlessen verzorgen de docenten BO volgens rooster activiteiten die de sociale cohesie bevorderen.
  • De centrale eindexamens 2020-2021 gaan door. (De centrale praktische examens van het VMBO waren eerder al komen te vervallen.)
  • Op maandag 4 januari starten de lessen live voor examenklassen en online voor alle anderen vanaf het tweede lesuur op de Breeweg en het derde lesuur op de Kruisweg ivm de jaaropening voor het personeel.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte de komende tijd en vooral een welverdiende ontspanning gedurende het kerstreces.

De schoolleiding