Corona update locatie Breeweg

De ouders/verzorgers en leerlingen van de Breeweg hebben onderstaande brief ontvangen met daarin de nieuwe maatregelen.

Beste leerlingen, geachte ouders,

Dinsdagavond is tijdens de persconferentie over het voortgezet onderwijs, zoals te verwachten was, de lockdown verlengd tot zeker 9 februari. Een kleine week later heeft het zuiden krokusvakantie; het lijkt ons niet uitgesloten dat die week veiligheidshalve nog wordt “meegepakt” en wij dus pas vanaf 22 februari op z’n vroegst weer opengaan voor alle leerlingen. Dat betekent dat wij het online onderwijs nog veel langer moeten volhouden dan aanvankelijk was aangekondigd.

Tevens is de anderhalvemetermaatregel geïntroduceerd, nu ook voor leerlingen onderling. Dat betekent dat wij de fysieke lessen voor de examenklassen daarop moeten gaan inrichten. Mogelijk moeten groepen worden gesplitst. We hebben even wat tijd nodig om te schakelen naar deze nieuwe voorwaarden, maar gaan ervan uit dat met ingang van morgen, donderdag 14 januari de lessen volgens de nieuwe Corona-richtlijnen gegeven gaan worden.

Wat toetsweken voor H4, H5 en V6 betreft: die gaan door op de aangegeven dagen, de precieze roostermomenten worden waarschijnlijk aangepast omdat we met kleinere groepen moeten werken. Dat kan mogelijk een surveillanceprobleem opleveren, in dat geval zal de hulp van docenten bewegingsonderwijs of andere collega’s met niet les gebonden activiteiten ingeroepen worden. Lessen bewegingsonderwijs zouden hierdoor eventueel kunnen komen te vervallen. De geplande toetsdagen voor het derde leerjaar gaan in principe in aangepaste vorm door, nadere informatie volgt via de teamleiders.

Voor alle andere leerjaren gaan de lessen “gewoon” door: online en 40 in plaats van 50 minuten. Mochten er roostertechnische wijzigingen zijn, dan worden de leerlingen via de ELO en Zermelo hierover geïnformeerd.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte de komende tijd en vooral uithoudingsvermogen en een opgewekt gemoed!

Wij willen u als ouders danken voor alle inspanningen die u zich getroost om ons te ondersteunen in het online onderwijs. Wij hopen dat u op tijd aan de bel trekt wanneer er zich mbt uw zoon of dochter problemen voordoen.

Met vriendelijke groet,

M.A. (Monique) Wagensveld-Heeren
Locatiedirecteur havo/vwo Nehalennia Breeweg