Corona-update locatie Kruisweg

De ouders/verzorgers en leerlingen hebben onderstaande brief gekregen met daarin de nieuwe maatregelen.

Beste leerlingen, geachte ouders,

Dinsdagavond is tijdens de persconferentie over het voortgezet onderwijs, zoals te verwachten was, de lockdown verlengd tot zeker 9 februari. Een ruime week later heeft het Zuiden krokusvakantie; het lijkt ons niet uitgesloten dat die week veiligheidshalve nog wordt “meegepakt” en wij dus pas vanaf 22 februari op z’n vroegst weer opengaan voor alle leerlingen. Dat betekent dat wij het online onderwijs nog veel langer moeten volhouden dan aanvankelijk was aangekondigd.

Tevens is de 1,5 meter maatregel geïntroduceerd, nu ook voor leerlingen onderling. Dat betekent dat wij de fysieke lessen voor de examenklassen en de praktijklessen daarop moeten gaan inrichten.

Dit heeft consequenties hoe we ons onderwijs en de toetsen en schoolexamens willen inrichten de komende tijd, maar in ieder geval tot en met vrijdag 5 februari 2021, waarbij we er rekening mee houden dat dit verlengd wordt tot na de krokusvakantie.

Omdat we te maken hebben met een combinatie van maatregelen betekent dit dat we groepen en klassen online les geven, groepen op school les geven en een combinatie van onderwijs-op-school en onderwijs-op-afstand.

De maatregelen die al eerder afgekondigd zijn blijven daarin van kracht, wat betekent dat examenklassen, kwetsbare leerlingen, leerlingen die praktijklessen volgen en leerlingen voor schoolexamens naar school mogen komen, maar dat we er wel rekening mee moeten houden dat nu ook leerlingen onderling 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden.

Omdat we nu opnieuw de 1,5 meter maatregel gaan hanteren doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leerling en vragen we hen voldoende afstand te houden tot klasgenoten (en medewerkers), zowel in het klaslokaal als daarbuiten. Graag vragen wij om dit ook nog eens met uw zoon of dochter te bespreken.

Dan is het toch weer een hele puzzel geweest om de maatregelen te verwoorden in verschillende programma’s. We hebben hieronder geprobeerd dit voor onze locatie op de Kruisweg zo duidelijk mogelijk te verwoorden:

 

Algemene afspraken:

 •  In school hanteren we strikt de 1,5 meter maatregel, we spreken elkaar en de leerlingen daar op aan.
 •  We splitsen de klassen die op school komen en daar waar nodig worden lokalen hierop aangepast.
 •  We houden zoveel als mogelijk de aangegeven looprichtingen aan. Let er op dat met name op de trappen dit wat krap kan zijn. Houd hierin rekening met elkaar en houd zoveel als mogelijk rechts aan.
 • We vinden het belangrijk dat zowel leerlingen als medewerkers pauze kunnen houden. Omdat de aantallen leerlingen en medewerkers in school gering zijn vinden we het verantwoord om de aula open te houden voor leerlingen om pauze te houden. Wel zal de aula ingericht worden op 1,5 meter. Graag willen we dat jullie zoveel als mogelijk en indien het weer het toelaat buiten pauzeren..
 • Er is tijdens deze strengere lockdown geen catering aanwezig.
 • Indien mogelijk wisselt de docent van lokaal, om zo min mogelijk bewegingen in school te hebben.
 • De leerlingen van de klassen 1 en 2 (onderbouw) en M3 a,b en c volgen uitsluitend online-lessen.

 

Onderwijs examenklassen:

 • Voor de leerlingen die wel naar school komen gebruiken we de lokalen volgens rooster. Deze worden ingericht met inachtneming van de 1,5 meter. Het is mogelijk in de theorielokalen 15/16 leerlingen te ontvangen, waardoor we groepen in tweeën kunnen delen.
 •  Klassen die op school komen worden door Zermelo automatisch in tweeën gedeeld.
 • Het rooster maakt dan ook duidelijk wanneer jij op school wordt verwacht.
 • We hanteren voor de groepen die op school komen en waarvan de helft online-onderwijs krijgt het 50-minuten rooster. Voor de online-lessen is een device nodig.
 • De groepen komen om de dag naar school, de ene week 3 dagen, de andere week 2 dagen, zodat ze in twee weken 5 dagen naar school komen. De groep thuis volgt de lessen online, waarbij de aandacht van de docent uitgaat naar de groep die fysiek op school is.

 

Beroepsgerichte vakken (praktijklessen) examenklassen:

 • De leerlingen die op school zijn volgen de beroepsgerichte vakken volgens rooster aangegeven in Zermelo.
 • Er vinden geen sportlessen/LO2/dans/zang of andere lessen plaats waarbij fysieke activiteit nodig is. Dit om de kans op besmettingen zo gering mogelijk te houden.
 • Sportlessen/LO2 vinden dus alleen ‘theoretisch’ plaats.
 • Kunst vindt met inachtneming van bovenstaande dan ook in aangepaste vorm plaats.
 • De groepen komen om de dag naar school, de ene week 3 dagen, de andere week 2 dagen, zodat ze in twee weken 5 dagen naar school komen. Zo wordt dus de helft van de praktijklessen gevolgd.

 

Beroepsgerichte vakken (praktijklessen) klas 3 B+K:

 • Voor het derde leerjaar houden we afstandsonderwijs als basis. Dat betekent dat de online lessen voor de niet-examenklassen door zullen gaan volgens het bestaande rooster (40 + 10 minuten) en dat leerlingen daarvoor een device nodig hebben.
 •  Voor de beroepsgerichte vakken komen de leerlingen naar school. Zoals eerder gesteld worden de groepen in tweeën gedeeld.
 • Het rooster maakt dan ook duidelijk wanneer jij op school verwacht wordt.
 • Groepen die op school komen worden door Zermelo in automatisch in tweeën gedeeld.
 • Sportlessen vinden dus alleen ‘theoretisch’ plaats.
 • Kunst vindt met inachtneming van bovenstaande dan ook in aangepaste vorm plaats.
 • De groepen komen om de dag naar school, de ene week 3 dagen, de andere week 2 dagen, zodat ze in twee weken 5 dagen naar school komen. Zo wordt dus de helft van de praktijklessen gevolgd.

 

Examinering en toetsen:

 • De gymzalen (BO1 & BO2) zijn ingericht als toetslokaal.
 • De schoolexamens zoals deze week gepland (14 en 15 januari) gaan door volgens bestaand toetsrooster. 
 • Nadere berichtgeving over examinering en toetsen volgt in de loop van deze week.

 

Devices (laptop, Ipad, PC)

 • Voor het online-onderwijs zijn devices nodig. Helaas hebben wij niet voor iedere leerling een device beschikbaar. Mocht u echt geen device beschikbaar hebben verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de mentor van uw zoon of dochter.

 

Mogelijk ten overvloede maar de maatregelen gaan in vanaf morgen, donderdag 14 januari.

Ondanks dat we denken alles goed voorbereid te hebben, zullen we ongetwijfeld tegen onvoorziene omstandigheden aanlopen. Deel dit met de mentor van u zoon of dochter, zodat we gaandeweg het traject verbeteringen in ons beleid aan kunnen brengen.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte de komende tijd en vooral uithoudingsvermogen!

Het worden ongetwijfeld nog een paar bijzondere en lastige weken, maar hopelijk gaan we richting het voorjaar naar een meer normale situatie toe.

 

Namens de schoolleiding en medewerkers,

Leonard Debbaut

Locatiedirecteur Nehalennia Kruisweg.