Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Na een paar bewogen dagen, waarin we gezamenlijk (leerlingen, ouders en school)  proberen het onderwijsproces onder de gegeven omstandigheden optimaal doorgang te laten vinden, is er van de overheid nader bericht gekomen over de examens.

Er wordt met nadruk gesteld dat er geen enkele fysieke onderwijsactiviteit mag worden opgestart, ook niet voor eindexamenleerlingen. Wat wel wordt toegestaan, onder de strikte voorwaarden van het RIVM, is het op school afnemen van schoolexamens (mondeling en schriftelijk) en –voor het beroepsgerichte VMBO- ook centrale examens een centrale praktijkexamens (CSPE)

Op school hebben we goed geïnventariseerd in hoeverre docenten voor hun vak (en per examenklas) de leerstof hebben behandeld conform het PTA. Voor zover dat nog niet helemaal het geval was, is onderzocht of dit alsnog via de ELO kan worden afgerond (of dat er in de toets een enkele aanpassing moet worden doorgevoerd).

Op alle locaties worden schriftelijke toetsen afgenomen in klaslokalen die extra zullen worden schoongemaakt en waarin de vereiste afstand tussen leerlingen (en surveillanten) in acht kunnen worden genomen.

Alhoewel aan de scholen de mogelijkheid wordt geboden om de schoolexamenperiode op te rekken en extra inhaalmogelijkheden te creëren, willen we leerlingen oproepen om zoveel mogelijk deel te nemen aan de komende toets-periode. Vooral ook omdat we niet weten hoe het straks verder gaat.

Nadere details van het rooster staan in de bijlage hieronder. Jullie worden verder op de hoogte gehouden via de gebruikelijke kanalen (Zermelo, roostermakers, examensecretariaat).

Er wordt van ons allen in deze tijd een grote vindingrijkheid en wendbaarheid gevraagd. Tegelijkertijd ervaren we allemaal waarschijnlijk ook hoe de omstandigheden ons in overdrachtelijke zin bij elkaar brengen en ons in staat stellen om allerlei nieuwe wegen in te slaan.

We wensen u en jou sterkte toe, succes met het schoolwerk en bovenal een goede gezondheid!

Docenten en schoolleiding van Nehalennia Kruisweg

Downloads

Programma Rooster