Regels per augustus 2019

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn telefoons niet meer in de klas, de gangen en de toiletruimten toegestaan op de locatie Kruisweg. Ze mogen wel gebruikt worden in de kantine, in de hal beneden en op het schoolplein, maar vóór de leerlingen naar hun lessen gaan dienen de telefoons opgeborgen te worden in de kluisjes.

Het is belangrijk dat tijdens de les iedereen gefocust is op de lesstof. Ondanks dat we nu al de regel hanteren dat de telefoon in de tas moet, merken we dat de leerlingen nog snel zijn afgeleid wanneer ze een berichtje ontvangen of wachten op reacties.
Met de nieuwe regel willen we bereiken dat de leerlingen minder worden afgeleid en zich meer richten op persoonlijk contact met vrienden en vriendinnen: praat weer met elkaar!

We zien het ook als onze taak een bijdrage te leveren aan het verminderen van de smartphone-verslaving onder jongeren. De gevolgen van deze vorm van verslaving zijn enorm.  

Ondersteuning
We zijn ons ervan bewust dat onze nieuwe regel impact heeft op de leerlingen: van altijd bereikbaar (ook onder schooltijd) naar beperkter bereikbaar (en niet tijdens de lessen). De mentoren gaan met de leerlingen in gesprek over hoe ze het vinden om minder bereikbaar te zijn – en hoe daar mee om te gaan - en ook het onderwerp smartphoneverslaving wordt met hen besproken.  

Nood
In geval van nood zijn de leerlingen altijd bereikbaar via het algemene nummer van de Kruisweg. De receptioniste en conciërge zorgen dat de leerling de informatie direct ontvangt.
Heeft een leerling een persoonlijke situatie waardoor hij of zij bereikbaar moet zijn dan staan wij er zeker voor open om toestemming te verlenen voor het meenemen van de telefoon naar de lessen. U kunt dit bespreken met de teamleider.
 
Smartphoneverslaving  
Met betrekking tot de smartphoneverslaving: onderzoek wijst uit dat de gevolgen van het eindeloos checken van mobieltjes desastreus zijn. Iemand die vaak op zijn telefoon kijkt, heeft meer kans op depressieve gevoelens, ontwikkelt minder inlevingsvermogen en is minder creatief. Mede hierdoor hebben we ons beleid aangepast.

Pilot
Deze nieuwe wijziging in de regels is een pilot voor het schooljaar 2019-2020. Na de kerstvakantie en aan het einde van het schooljaar evalueren we de voortgang met verschillende partijen. Docenten, leerlingenraad en ouderraad voorzien ons van informatie.

Sancties bij overtreding
We hanteren de volgende regels bij een overtreding
1e en 2e overtreding mobiel inleveren bij de teamleider
1e en 2e overtreding aan het einde van dag de telefoon ophalen bij de teamleider of receptie
Bij de derde overtreding komt u mee naar school om de telefoon op te halen; dit stelt ons in staat om met u in overleg te gaan.

Meer informatie over de nieuwe regel en de sancties die wij hanteren staan op de website www.nehalennia.nl/telefoongebruik.