Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),

Nog een paar dagen en dan start het schooljaar 2019/2020, hieronder staat alle informatie zodat jij en je ouders de informatie kunnen lezen die voor jou/jullie belangrijk is. 

Start schooljaar (locatie Kruisweg)

  • Leerjaar 1 start maandag 19 augustus om 11.00 uur volgens introductieprogramma
  • Zij-instromers alle leerjaren (leerlingen Breeweg en andere scholen) starten dinsdag 20 augustus om 13.45 uur  met een kort introductieprogramma met de mentor
  • Leerjaar 2 t/m 4 start dinsdag 20 augustus om 14.30 uur met kennismaking mentor en klasgenoten inclusief zij-instromers
  • Uitzondering: klas 4 @VMBO heeft om 13.00 uur een kennismaking met de mentor  
  • Woensdag 21 augustus starten alle lessen volgens rooster ( zie Zermelo)

Roosters
Vanaf vrijdag 16 augustus staan alle roosters in Zermelo online.
Dinsdag wordt het rooster met de leerlingen doorgenomen door de mentoren. De zij-instromers krijgen dan een inlogcode voor Zermelo

Boeken
De boeken zijn in de vakantie bij u thuisbezorgd; als er boeken ontbreken of niet volgens het gekozen vakkenpakket geleverd zijn dan kunt u vanaf maandag contact zoeken met de leerlingenadministratie. U kunt de leerlingenadministratie bereiken per e-mail leerlingenadminstratieneh@mondia.nl of telefonisch 0118-655755. Leerlingen kunnen vanaf 19 augustus naar het kantoor van de leerlingenadministratie gaan, kamernummer 105 (eerste verdieping). 
Is de staat van de boeken niet op orde dan moet u rechtstreeks contact zoeken met de leverancier van de boeken:  Van Dijk. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 088-2030303

Vakkenpakket
Leerlingen zijn ingedeeld volgens de vakkenpakketkeuze, indien het vakkenpakket niet klopt kunnen de leerlingen contact opnemen met de heer van Ruiten (Mavo) of de heer Ouwerkerk (VMBO).

Bovenbouwindeling clusters / klassenindeling
Voor de bovenbouw geldt (leerjaar 3 en 4) dat leerlingen volgens vakkenpakket zijn ingedeeld. Het is niet mogelijk om te wisselen van klas of cluster.

Telefoons
Zoals u voor de vakantie heeft vernomen zijn de mobiele telefoons “niet welkom” in de lessen en de gangen. Via deze link kunt u de informatie nog een keer nalezen die wij voor de vakantie hebben gestuurd.

Lestijden
Vanaf komend schooljaar zijn de lestijden veranderd zie onze website.

Met vriendelijke groet,

J.S. Zwigtman
Teamleider m@vo bovenbouw 

W. Urip Santoso 
Teamleider m@vo onderbouw 

T. Kikkert
Teamleider @vmbo