De Leerlingenraad is een groep van leerlingen, van verschillende niveaus en leeftijden. Zij vergaderen regelmatig over zaken waar leerlingen op school direct mee te maken krijgen. De leerlingen stellen zelf de agenda van hun vergaderingen op. De inbreng van de Leerlingenraad is nuttig voor een goed verloop van de schoolorganisatie en wordt dan ook zeer gewaardeerd door de schoolleiding.

Een belangrijke taak is het benoemen van leden voor de leerlinggeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). Via de leerling-leden kan de Leerlingenraad opmerkingen vanuit hun midden doorspelen naar de MR.

Voorzitter: Emily Verhagen

Secretariaat: Nehalennia SSG, Postbus 83, 4330 AB Middelburg

E: leerlingenraadnehalennia@gmail.com

Leden:

Emily Verhagen (voorzitter en MR-lid)
Gijs de Vries (secretaris)
Sabine Dambruin (penningmeester en MR-lid)
Dominic Dingemanse (MR-lid)
Quiniver Tuinder (schaduwlid MR)
Emma Zadeits
Bram Hament
Ariën Jaburg
Flore van Sparrentak
Monty Hennein
Sifra Berveling
Imad Krima
Machteld Maasland
Ricky Muijters
Sarah Stinenbosch
Roos van der Velde
Lana Younis
Ilsa van de Moosdijk

leerlingenadministratieNEH@mondia.nl

Download Leerlingenraad Nehalennia

Leerlingenstatuut en leerlingenraadreglement Nehalennia