Verder kan het op verschillende manieren bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen zoals:
- inzicht, kennis en begrip krijgen over ontwikkelingen in de samenleving;
- leren dat je andere mensen kan helpen en iets voor hen kan betekenen;
- begrip opbouwen voor anderen en voor diverse maatschappelijke taken in de samenleving;
- eigen sociale en communicatieve vaardigheden versterken;
- in de klas geleerde vaardigheden aanvullen met ervaringen in de praktijk.

Wat we echter vooral hopen, is dat de leerlingen leren inzien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn!

In onderstaande download leest u meer over wat een maatschappelijke stage is, wat de richtlijnen zijn en hoe het op de locatie Kruisweg in z’n werk gaat.

Download Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Kruisweg