Inleveren boeken KW 040719

locatie Kruisweg klas 1 t/m 3

 

                                                   

Aan alle leerlingen van Nehalennia Kruisweg (ter info voor ouders/verzorgers)

 

Middelburg, 21 juni 2019

 

Beste leerling,

Deze maand krijg je of heb je inmiddels van Van Dijk Educatie een e-mail ontvangen met een overzicht van de boeken die je het afgelopen schooljaar in bruikleen hebt gekregen. Daar staan ook de boeken op die je terug moet geven. De boeken blijven immers eigendom van de school.

Deze leenboeken worden ingenomen volgens het schema op de volgende bladzijde van deze brief op:

donderdag 4 juli a.s. in de gymzaal 400 van de Kruisweg

Voor een vlotte afwikkeling vragen we je om de boeken op volgorde van de inleverlijst te leggen. Graag alle boeken zonder kaftpapier inleveren en losse briefjes en dergelijke verwijderen. Zoals bekend worden boeken die niet ingeleverd en/of beschadigd zijn, door Van Dijk in rekening gebracht.

Verlaat je onze school of ga je over van de locatie Kruisweg, afdeling VMBO/MAVO naar de locatie Breeweg, afdeling HAVO/VWO of andersom, dan vragen we je om de twee lockersleutels in een enveloppe in te leveren, voorzien van je naam en je klas, bij de heer Grozema (gebouw Kruisweg) of de receptioniste (helpdesk). Ben je de lockersleutels kwijt, dan vragen we je om € 7,50 in de enveloppe te doen. Laat je locker netjes en leeg achter.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

Wij hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Administratie Nehalennia SSG  en  Klantenservice Van Dijk
Tel. 0118 479400    tel. 088 20 30 303

 

Inleveren boeken
Nehalennia Kruisweg:

Donderdag 4 juli 2019
in
de gymzaal 400 van de Kruisweg

09.30-11.00  VMBO 1/ MAVO 1 (B1 en M1 klassen) 
         (rapportuitreiking 09.00 uur!, kleding ook vanaf 09.30 uur)    
    
10.00-11.30   VMBO 2/ MAVO 2 (B2 en M2 klassen) 
         (rapportuitreiking 09.30 uur!, kleding ook vanaf 10.00uur)  
                                        
11.00-12.30   M@VO 3 (M3 en MH3 klassen) 
         (rapportuitreiking 10.30 uur!, kleding ook vanaf 11.00uur)  

11.30-13.00   VMBO 3 (B3 klassen) 
         (rapportuitreiking 11.00 uur!, kleding ook vanaf 11.30uur)