Mondkapjes verplicht na de herfstvakantie

Mondkapjes zijn vanaf maandag 26 oktober verplicht in onze schoolgebouwen. De ouders en leerlingen hebben onderstaande brief ontvangen.

Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste leerlingen,

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond hebben we besloten dat vanaf maandag 26 oktober het mondkapje verplicht is in onze schoolgebouwen.
In de aula/kantine, gangen en toiletten moeten alle leerlingen, medewerkers en bezoekers na de herfstvakantie een mondkapje dragen.  
 
Het kabinet heeft slechts één nieuwe maatregel aangekondigd die op het onderwijs betrekking heeft. Maar wel een heel belangrijke. De VO-scholen worden gerekend tot de openbare ruimten en voor zover daarin een beweging is van mensen(stromen), waardoor de anderhalve meter afstand lastig kan worden gehandhaafd, is het mondkapje verplicht. Denk aan aula/kantine, gangen en toiletten. 

Terwijl onze medewerkers al voor het overgrote deel gevolg gaven aan het dringende advies in de verkeersruimten een mondkapje te dragen, hebben we kunnen vaststellen dat onze leerlingen, veelal onder invloed van sociale druk, er tot nu toe weinig boodschap aan hadden. Wij konden en wilden dit ook niet afdwingen, omdat wij onze scholen beschouwen als integraal onderdeel van de Nederlandse samenleving.

We hopen dat de noodzakelijke wetgeving na de herfstvakantie is afgerond. Met de GMR willen we graag afspreken dat bij ons de verplichting (en dus handhaving) hoe dan ook ingaat direct aansluitend aan de herfstvakantie.

Op een rij:
•    In de verkeersruimten van onze gebouwen (gangen, toiletten, kantines) gaan we m.i.v. 26 oktober verplicht mondkapjes dragen. Leerlingen/ouders moeten zelf zorgen voor voldoende niet-medische mondkapjes.
•    De mondkapjes zijn nadrukkelijk nìet vervangend voor de anderhalve meter die leerlingen naar ons toe en wij onder elkaar in acht moeten houden!
•    Bij praktijkvakken mogen de vakdocenten zelf het dragen van mondkapjes, bij wijze van noodzakelijke werkkleding) verplicht stellen in het klaslokaal (te vergelijken met werkschoenen, schorten e.d.).
•    Ten slotte doen we ook nu weer de dringende oproep aan leerlingen om je te (blijven) houden aan al langer geldende gedragsregels, waaronder het volgen van markeringen voor looproutes, regelmatig handen wassen, het gebruik van hand cleaning gels, het schoonmaken van toetsenborden van gemeenschappelijke pc’s , voldoende afstand houden van volwassenen e.d.

De schoolleiding