Onderwijs na de meivakantie

Check na 21 april jullie e-mail en ELO op berichtgeving van onze kant.

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Zoals u en jullie niet zal zijn ontgaan, gaat het kabinet op 21 april mededeling doen over het vervolgbeleid dat haar voor ogen staat met betrekking tot genomen maatregelen met een looptijd tot 28 april. Die betreffen ook het onderwijs.

Omdat zowel de besluitvorming als de communicatie erover zich afspeelt in onze meivakantie en wij het lastig vinden om in te schatten welk besluit er genomen gaat worden voor het onderwijs -en omdat wij er niets voor voelen om daarop vooruit te lopen- zeggen wij toe om daarover kort na 21 april te gaan communiceren. We doen dat op de gebruikelijke wijze, door middel van brieven die we per e-mail versturen en op onze websites plaatsen.

Wij houden er rekening mee dat de Zeeuwse scholen in het uitwerken van scenario’s onderling van elkaar kunnen gaan verschillen, omdat er nu al weer schoolbesturen zijn die willen vooruit lopen op de besluitvorming in het kabinet. Wij kiezen daar uitdrukkelijk níet voor.

Wij vragen jullie dringend om jullie e-mail en de ELO na 21 april te checken op berichtgeving van onze kant.

Voor leerlingen in de examenklassen havo en vwo (en voor Nehalennia ook in het vmbo) geldt dat er direct na de meivakantie schoolexamens staan gepland. Die gaan hoe dan ook door! En juist omdat deze doorgaan, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, bestaat de kans dat andere leerlingen langer geduld moeten oefenen voordat zij weer naar school “mogen”.....

We wensen iedereen nu eerst een rustige, welverdiende “mei”vakantie toe!

De schoolleiding