Onderwijs vanaf 2 juni locatie Kruisweg

Alle ouders, verzorgers en leerlingen hebben de volgende informatie van ons ontvangen.

Geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen,

Met deze brief sturen we twee protocollen mee. De ene beschrijft hoe we ons de gang van zaken m.i.v. 2 juni op school voorstellen. We vragen de leerlingen om dit heel goed door te nemen zodat jullie niet voor verrassingen komen te staan. Want ook zonder dat zal het al spannend genoeg zijn om alles in de “anderhalve-meter-school” goed te laten verlopen....! We wijzen in dat verband ook nog naar een NOS filmpje dat een goed beeld geeft hoe een schooldag er straks uit gaat zien: https://youtu.be/7W0wVfv-IHA

Het andere protocol gaat over het aangepaste bevorderingsbeleid. Dit is zeker ook voor u als ouders/verzorgers informatief.
Beide protocollen hebben de instemming van de medezeggenschapsraad, dus ook van de ouder- en leerling-geledingen. We danken hen voor het constructieve mee-denken!

Als schoolteam realiseren we ons dat we straks veel van onszelf, maar ook van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers vragen, misschien nog wel méér dan in de maanden die achter ons liggen. We moeten nu immers een combinatie gaan maken van het “oude” onderwijs en de nieuwe manier van lesgeven. En dat alles met klassen die in tweeën of in drieën zijn gehakt. Het spijt ons dat de school-als-ontmoetingsplaats daardoor nog niet in ere kan worden hersteld, maar we moeten we ons nu toch maar tevreden stellen met deze eerste versoepelingen. Zoals eerder aangegeven beschouwen we de komende maand als een proefperiode voor het nieuwe cursusjaar, waarin we naar verwachting nog zeker enkele maanden voort moeten met de combinatie van fysieke en gestreamde lessen.
Er is op dit moment veel te doen over het vervoer van leerlingen naar school. Ten onrechte is in de media de indruk gewekt dat het onderwijs zelf de aan- en afvoer van scholieren gaat organiseren, omdat leerlingen die op afstand wonen van hun school geen gebruik zouden mogen maken van het openbaar vervoer, al helemaal niet in spitstijd.

Voor zover leerlingen van onze scholen gebruik maken van het OV (5%) kunnen ze dat buiten de spits gewoon blijven doen. De roosters zijn dusdanig aangepast dat veel begin- en eindtijden buiten spitstijd vallen. Voor zover dat niet het geval is, staan wij deze leerlingen toe om later te komen óf de lessen thuis te volgen (al onze lessen worden ook gestreamd).
Van alle leerlingen die op Walcheren wonen verwachten wij dat zij op eigen gelegenheid naar school komen en geen beslag leggen op de beperkte passagierslijsten in het OV.

Ten slotte willen we een appèl op leerlingen (en hun ouders/verzorgers) doen om je vooraf in te stellen op beperkingen en tegenslagen. Er is weliswaar door heel veel mensen heel hard gewerkt om de gebouwen randvoorwaardelijk aan te passen aan de richtlijnen van het RIVM, maar daarbij kan iets over het hoofd zijn gezien of anders uitpakken dan gedacht. Wijs ons daar gerust op, maar wel graag vanuit het vertrouwen dat iedereen goede intenties heeft en handelt naar beste weten en kunnen.
Dit geldt in het bijzonder voor onze ICT voorzieningen en de collega’s die daar primair verantwoordelijk voor zijn. Er is veel aan gedaan om ervoor te zorgen dat straks uit alle hoeken en gaten van onze gebouwen gestreamd kan worden. Maar wat er gebeurt als werkelijk iedereen tegelijk op de WiFi gaat.......
Laten we er samen een succes van proberen te maken.
Wij wensen alle betrokkenen bij het onderwijs voor de komende periode toi toi toi.

De schoolleiding