HAVO/VWO

HAVO/VWO wordt gegeven op locatie Breeweg. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Hieronder vindt u de namen en e-mailadressen van de teamleiders en de medewerkers van de begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen.

Teamleiders

Dhr. E.W. van Broekhoven
Teamleider havo klas 1 en 2 en vwo 1 en 2 en de havo-kansklassen

Dhr. J.A.C. van Tetering
Teamleider havo klas 3, 4 en 5 

Mevr. A.C. van Schaik 
Teamleider vwo klas 3, 4, 5 en 6  

 

Ondersteuningscoördinator
Dhr. D.J. Feij 

 

Interne begeleiders ondersteuning
Mevr. E.J.T. Goeseije
Mevr. A.L. Duifhuizen-Markhorst

 

Decanen
Dhr. J. de Jonge
Decaan onderbouw havo/vwo en profielkeuzebegeleider

Dhr. S.E.A. Janssen
Decaan bovenbouw vwo

Mevr. M. Verhoeven 
Decaan bovenbouw havo

 

Interne vertrouwenspersoon
Dhr. D.J. Feij

Externe vertrouwenspersoon
Mevr. I. de Laat

 

Jeugdverpleegkundige
Mevr. T. Goorsenberg

 

Schoolmaatschappelijk werksters
Mevr. L. de Carpentier 

Mevr. L. Dees 

 

Leerplichtambtenaar
Mevr. N. Fincke