Organisatie afdeling M@VO-@VMBO

Het @vmbo en m@vo wordt gegeven op locatie Kruisweg. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Hieronder vindt u de namen en e-mailadressen van de teamleiders en de medewerkers van de begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen.  

Teamleiders

Dhr. T.H. Kikkert
Teamleider @VMBO

Dhr. W. Urip Santoso  
Teamleider M@VO onderbouw

Mevr. J.S. Zwigtman
Teamleider M@VO bovenbouw

 

Ondersteuningscoördinator
Mevr. J.W. Minnaar-Krijger

 

Interne begeleiders ondersteuning
Mevr. N. Bezuijen
Mevr. E. Zabicki

 

Studiecoach
Dhr. R. van Ruiten, Studiecoach M@VO
Mevr. R. Mieras, Studiecoach @VMBO

 

Interne vertrouwenspersoon
Mevr. P.J. Otte-Geervliet

 

Jeugdverpleegkundigen
Mevr. T. Goorsenberg

 

Schoolmaatschappelijk werksters
Mevr. L. de Carpenier

Mevr. E. Smit

Mevr. A.Tabak 

 

Leerplichtambtenaar
Mevr. D. Gur