Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben medewerkers, ouders en leerlingen inspraak in het beleid van de school dat gevoerd wordt door het managementteam. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de oudergeleding, de leerlinggeleding en de personeelsgeleding meeweten (informatierecht), meepraten (adviesrecht) en meebeslissen (instemmingsrecht) over belangrijke zaken die het beleid van de school raken.

De voorzitter van de MR van Nehalennia is dhr. R. Fliers, de secretaris is dhr. J.Verhoeven

Samenstelling MR Nehalennia SSG (vanaf schooljaar 2020-2021)

Personeelsgeleding
Dhr. R. Fliers (voorzitter)
Dhr. J. Verhoeven (secretaris)
Dhr R. Roelandschap
Dhr. E. Bookelaar
Dhr. F. van Damme
Mevr. A. Kunst

Oudergeleding
Mevr. I. Tuning 
Mevr. H. Veldhuizen
Dhr. B. Vercouteren 

Leerlinggeleding
Bram Hament
Willem Schipper 
Mark Hendrikx

 

Samenstelling GMR Mondia Scholengroep (vanaf schooljaar 2020-2021)

MR-leden van Nehalennia + onderstaande MR-leden van het Scheldemond College
 

Personeelsgeleding
Dhr. R. Fliers (voorzitter (G)MR
Dhr. R. Roelandschap (secretaris GMR)
Dhr. R. Hardeman 
Dhr. D. Tange 
Dhr. S. Schrier
Dhr. E. de Jong
Mevr. J. Groeneveld 
Mevr. I. Turczynowicz

Oudergeleding
Mevr. M. de Jonge 
Mevr. P. Varenkamp 
Mevr. A. Lafort 

Leerlinggeleding
Stijn van Oostenbrugge 
Benjamin Nienhuis