Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben medewerkers, ouders en leerlingen inspraak in het beleid van de school dat gevoerd wordt door het managementteam. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de oudergeleding, de leerlinggeleding en de personeelsgeleding meeweten (informatierecht), meepraten (adviesrecht) en meebeslissen (instemmingsrecht) over belangrijke zaken die het beleid van de school raken.

De voorzitter van de MR van Nehalennia is dhr. R. Fliers, de secretaris is dhr. J.Verhoeven

Samenstelling MR Nehalennia SSG (vanaf schooljaar 2021-2022)

Personeelsgeleding
Dhr. R. Fliers (voorzitter)
Dhr. J. Verhoeven (secretaris)
Dhr R. Roelandschap
Dhr. J. de Jonge
Mevr. Y. de Jonge
Dhr. G. Bouwmeester

Oudergeleding
Mevr. I. Tuning 
Mevr. H. Veldhuizen
Dhr. B. Vercouteren 

Leerlinggeleding
Michelle Sinteur 
Manuel Lobbezoo  
Jan Slaats 

 

Samenstelling GMR Mondia Scholengroep (vanaf schooljaar 2021-2022)

MR-leden van Nehalennia + onderstaande MR-leden van het Scheldemond College
 

Personeelsgeleding
Dhr. R. Fliers (voorzitter (G)MR
Dhr. R. Roelandschap (secretaris GMR)
Dhr. R. Hardeman 
Dhr. D. Tange 
Mevr. S. Plummen
Dhr. S. Kramer
Mevr. J. Groeneveld 
Mevr. I. Turczynowicz

Oudergeleding
Mevr. M. de Jonge 
Mevr. P. Varenkamp 
Mevr. A. Lafort 

Leerlinggeleding
Stijn van Oostenbrugge 
Benjamin Nienhuis