Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben medewerkers, ouders en leerlingen inspraak in het beleid van de school dat gevoerd wordt door het managementteam. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de oudergeleding, de leerlinggeleding en de personeelsgeleding meeweten (informatierecht), meepraten (adviesrecht) en meebeslissen (instemmingsrecht) over belangrijke zaken die het beleid van de school raken.

De voorzitter van de MR van Nehalennia is dhr. P.J. Francke.

Samenstelling MR Nehalennia SSG

Personeelsgeleding
Dhr. P. Francke (voorzitter MR)
Dhr. W. de Regt
Dhr. R. Fliers
Dhr J. Verhoeven
Dhr. E. Bookelaar
Dhr. F. van Damme

Oudergeleding
Mevr. U. Donker-Curtius
Dhr. M. Broers
Dhr. J. van Raffen

Leerlinggeleding
Gijs de Vries
Zahra Sebbar
Roos van de Velde

Samenstelling GMR Mondia Scholengroep

MR-leden van Nehalennia + onderstaande MR-leden van het Scheldemond College

Personeelsgeleding
Dhr. S. Kramer (voorzitter MR)
Mevr. S. Plummen (secretaris (G)MR)
Dhr. H. van Druenen
Dhr. M. Flipse
Dhr. S. Schrier
Dhr. E. de Jong

Oudergeleding
Dhr. H. Oomens
Mevr. M. Noordam
Mevr. M. Koppejan

Leerlinggeleding
Evita Minnaard
Nova Meijering