Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben medewerkers, ouders en leerlingen inspraak in het beleid van de school dat gevoerd wordt door het managementteam. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de oudergeleding, de leerlinggeleding en de personeelsgeleding meeweten (informatierecht), meepraten (adviesrecht) en meebeslissen (instemmingsrecht) over belangrijke zaken die het beleid van de school raken.

De voorzitter van de MR van Nehalennia is dhr. R. Fliers, de secretaris is dhr. J.Verhoeven

Samenstelling MR Nehalennia SSG 

Personeelsgeleding
Dhr. R. Fliers (voorzitter)
Dhr. J. Verhoeven (secretaris)
Dhr R. Roelandschap
Dhr. R. Giumento
Mevr. Y. de Jonge
Dhr. G. Bouwmeester

Oudergeleding
Mevr. I. Tuning 
Mevr. H. Veldhuizen
Mevr. A. van den Boomgaard 

Leerlinggeleding
3x vacature

 

Samenstelling GMR Mondia Scholengroep

MR-leden van Nehalennia + onderstaande MR-leden van het Scheldemond College
 

Personeelsgeleding
Dhr. S. Kramer 
Dhr. S. Plummen 
Dhr. A. El Gauadi 
Mevr. T. van Rooijen
Dhr. S. Schrier 
Mevr. I. Turczynowicz

Oudergeleding
Mevr. A. Engels - Wisse  
Dhr. J. de Werd 
Mevr. M. de Jonge

Leerlinggeleding
Stijn van Oostenbrugge 
2x vacature