De Mondia Scholengroep heeft, sinds de bestuurlijke fusie tussen Nehalennia SSG en het Scheldemond College, een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin de diverse geledingen van de beide scholen vertegenwoordigd zijn: leerlingen, ouders en personeel. Daarnaast heeft Nehalennia, zoals wettelijk voorgeschreven, een eigen MR. De (G)MR praat mee, adviseert over en stemt in sommige gevallen in met of tegen voorgenomen beleid.