Medezeggenschap

Nehalennia SSG streeft in alles naar kwaliteit. De school wil daarbij leren van anderen: van leerlingen, medewerkers, ouders, scholen, bedrijven en instellingen om de school heen. Die anderen zijn de ‘stakeholders’ van de school. Aan hen leggen we structureel verantwoording af.

De Mondia Scholengroep heeft, sinds de bestuurlijke fusie tussen Nehalennia SSG en het Scheldemond College, een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin de diverse geledingen van de beide scholen vertegenwoordigd zijn: leerlingen, ouders en personeel. Daarnaast heeft Nehalennia, zoals wettelijk voorgeschreven, een eigen MR. De (G)MR praat mee, adviseert over en stemt in sommige gevallen in met of tegen voorgenomen beleid. De informatie over de leerlingenraad vindt u onder ‘Informatie voor leerlingen’ en de informatie over de ouderraad vindt u onder ‘Informatie voor ouders’.