De Mondia Scholengroep heeft, sinds de bestuurlijke fusie tussen Nehalennia SSG en het Scheldemond College, een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin de diverse geledingen van de beide scholen vertegenwoordigd zijn: leerlingen, ouders en personeel. Daarnaast heeft Nehalennia, zoals wettelijk voorgeschreven, een eigen MR. De (G)MR praat mee, adviseert over en stemt in sommige gevallen in met of tegen voorgenomen beleid. De informatie over de leerlingenraad vindt u onder ‘Informatie voor leerlingen’ en de informatie over de ouderraad vindt u onder ‘Informatie voor ouders’.