Missie / onderwijsvisie

Nehalennia SSG is onderdeel van de Mondia Scholengroep. De missie en visie vormen het belangrijkste, gezamenlijke uitgangspunt van beleid binnen de Mondia Scholengroep. Ze laten kernachtig zien wat de scholen bindt. De leerling staat centraal! Verder is er de open houding naar de omgeving.

Missie

De Mondia Scholengroep biedt jou als leerling volop mogelijkheden je met al je talenten actief en positief te ontwikkelen, binnen een open, moderne, uitdagende en veilige leeromgeving, vanuit respect voor jezelf, voor de ander en voor je omgeving.

Onderwijsvisie

De scholen binnen de Mondia Scholengroep zijn brede, openbare scholengemeenschappen. Zij bieden de leerlingen enerzijds een breed onderwijsaanbod. Anderzijds zijn de scholen en is iedere locatie zo georganiseerd, dat er zoveel mogelijk oog is voor iedere individuele leerling. Het gaat de scholen van de Mondia Scholengroep om onderwijs en zorg op maat.