Ouderraad

De ouderraad wil graag in contact staan met alle ouders. Opmerkingen en suggesties zijn welkom! U kunt ons mailen op: ouderraad@nehalennia.nl of bellen met de secretaris Ilja Tuning: 06 12 100 155. 

De ouderraad zou graag nog enkele nieuwe leden willen opnemen, met name ouders van leerlingen van de Kruisweg. Wilt u ons team komen versterken? Neem contact op met secretaris Ilja Tuning. Haar gegevens staan hierboven. 

De ouderraad zorgt ervoor dat opvallende en door ouders onder de aandacht gebrachte zaken die te maken hebben met het onderwijs en de wijze waarop dat wordt verzorgd door de school, besproken worden met de locatiedirecteuren van de school. De doelstelling van de ouderraad is een laagdrempelig klankbord te zijn voor ouders die meer duidelijkheid willen over het welzijn, de belangen en de positie van hun kinderen. Ouders kunnen de leden aanspreken over diverse situaties met concrete feiten of klachten, die de leden (eventueel anoniem) kunnen inbrengen tijdens de vergadering. Vervolgens kunnen ouders worden verwezen naar de juiste personen of de leden leggen de situatie neer bij de locatiedirecteuren, die het bijvoorbeeld meenemen in het managementteam.

De ouderraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar met agendavoorbereiding en notulenverwerking. Als ouder kunt u een verzoek indienen om een onderwerp op de agenda te zetten. De vergaderingen zijn openbaar. We willen graag via u geïnformeerd worden wanneer er zaken zijn die door u worden gesignaleerd, belangrijk zijn voor leerlingen en dus de moeite waard zijn om onder de aandacht te brengen van het management. U kunt altijd e-mailen naar de ouderraad. Indien u interesse heeft om ook deel te nemen aan de ouderraad, laat dit dan zeker weten. Uw inbreng wordt gewaardeerd!

Jaarlijks wordt een algemene ouderavond georganiseerd, waar gastsprekers een interessant onderwerp komen toelichten.

De ouderraad bestaat momenteel uit de volgende leden:
naam                                 rol locatie
Wilja Grootenboer  voorzitter  BW
Ilja Tuning secretaris BW
Jacqueline Romijn penningmeester                                BW
Suzanne Appelman   lid  BW
Stefaan Bekkers  lid BW
Henriëtte Steijger  lid KW
Henny Veldhuizen lid  BW
Bernard Vercouteren lid BW
Mathilde Wisman lid  BW

U kunt contact opnemen via ouderraad@nehalennia.nl

De vergaderingen van de ouderraad zijn gepland op:

    

 
7 september 19:30 uur  Kruisweg 
27 oktober 2020 19:30 uur  Breeweg 
8 december 2020 19:30 uur zonder directie (stationsstraat 17, Middelburg)
17 maart 2021 19:30 uur Breeweg 
7 juni 2021 19:30 uur Breeweg
     

De datum van de algemene oudervergadering is nog niet geprikt. 

In het kader van de wet ‘Openbaarheid van Bestuur’ kunt u de agenda’s en de verslagen van de Ouderraad opvragen via: ouderraad@nehalennia.nl.

Downloads OR

Reglement OR