Centraal Managementteam

  • De heer drs. A.A.A. Hagt, Bestuurder Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, tevens rector van het Scheldemond College en Nehalennia SSG
  • Mevr. M.A. Wagensveld-Heeren, locatiedirecteur Nehalennia Breeweg
  • Dhr. E.J.A. Fagg, locatiedirecteur Scheldemond College
  • Dhr. ing. P.K. de Kreij, locatiedirecteur Nehalennia Kruisweg
  • Dhr. A. Mondeel, hoofd bedrijfsvoering Mondia Scholengroep
  • Mevr. C.K. van Sighem-Minderhoud, managementassistente Mondia Scholengroep 

Raad van Toezicht

Op het bestuur van de stichting wordt toegezien door een Raad van Toezicht, die bestaat uit de volgende leden:

Dhr. J.A. Brandenbarg Voorzitter
Mevr. M. van den Heuvel Lid, op voordracht van de medezeggenschapsraad
Dhr. C.A.A.M. Verheijen Lid
Mevr. J.J.M. Seijbel Lid
Dhr. F.T. Hiemstra Lid
Dhr. Drs. J.S. Vrolijk Lid, op voordracht van de medezeggenschapsraad
Dhr. P. van Kampen Lid
Dhr. D. de Rijke  Lid