Stichting, bestuur en toezicht

De Mondia Scholengroep gaat uit van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren. De scholengroep wil het goede van beide scholen, Nehalennia SSG en het Scheldemond College, behouden en versterken.

Centraal Managementteam

  • De heer F. Neefs, Bestuurder Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, tevens rector van het Scheldemond College en Nehalennia SSG
  • Dhr. H.J.M.G. Meijers, locatiedirecteur Nehalennia Breeweg
  • Dhr. L. Debbaut, locatiedirecteur Nehalennia Kruisweg 
  • Dhr. L.J.M. Heesters, locatiedirecteur Scheldemond College
  • Dhr. A. Mondeel, hoofd bedrijfsvoering Mondia Scholengroep
  • Mevr. C.K. van Sighem-Minderhoud, managementassistente Mondia Scholengroep 

Raad van Toezicht

Op het bestuur van de stichting wordt toegezien door een Raad van Toezicht, die bestaat uit de volgende leden:

•    Dhr. J.A. Brandenbarg, voorzitter
•    Mevr. M. van den Heuvel, lid, op voordracht van de medezeggenschapraad
•    Dhr. F.T. Hiemstra, lid 
•    Mevr. J. de Regt, lid
•    Dhr. D. de Rijke, lid 
•    Dhr. G.C. Voet, lid 
•    Dhr. drs. J.S. Vrolijk, lid op voordracht van de medezeggenschapsraad 

Meer informatie over de Raad van Toezicht vindt u op de Mondia Scholengroep website