Centraal Managementteam

  • De heer drs. A.A.A. Hagt, Bestuurder Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, tevens rector van het Scheldemond College en Nehalennia SSG
  • Mevr. M.A. Wagensveld-Heeren, locatiedirecteur Nehalennia Breeweg
  • Dhr. E.J.A. Fagg, locatiedirecteur Scheldemond College
  • Dhr. ing. P.K. de Kreij, locatiedirecteur Nehalennia Kruisweg
  • Dhr. A. Mondeel, hoofd bedrijfsvoering Mondia Scholengroep
  • Mevr. C.K. van Sighem-Minderhoud, managementassistente Mondia Scholengroep 

Raad van Toezicht

Op het bestuur van de stichting wordt toegezien door een Raad van Toezicht, die bestaat uit de volgende leden:

Dhr.

J.A. Brandenbarg

Voorzitter

Mevr.

M. van den Heuvel

Lid, op voordracht van de medezeggenschapsraad

Dhr.

D.J. van den Bout

Lid

Dhr.

C.A.A.M. Verheijen

Lid

Mevr.

J.J.M. Seijbel

Lid

Dhr.

F.T. Hiemstra

Lid

Dhr.

Drs. J.S. Vrolijk

Lid, op voordracht van de medezeggenschapsraad