BW_Regulier lijfstijl foto2

Waarom de reguliere route?
Je weet nog niet zeker wat je wil. Aantrekkelijk aan de reguliere route, is dat er veel afwisseling in zit. Dat vind jij prettig, want een langere periode hetzelfde doen, is niet aan jou besteed.

Wat doe je?
Bij regulier heb je twee blokuren, dus in totaal vier lesuren. Het eerste blokuur noemen we Kunst, voor het tweede blokuur kun je een keuze maken uit LijfStijl (LS) of programmeren.
Bij Kunst kunnen verschillende vakken aangeboden worden: tekenen, handvaardigheid of muziek.
Kies je voor tekenen dan volg je die periode drie lesuren per week tekenen want het vak tekenen zit ook in het basislespakket, hetzelfde geldt voor muziek.
Voorwaarde is dat er voor de vakken voldoende deelnemers zijn.

LS is de afkorting voor 'lijfstijl', een vak waarin je bezig bent met gezondheid. Het gaat over vragen als 'Wat is gezonde voeding?' en 'Kunnen we leven zonder suiker?'. Je bezoekt een sportschool om te meten hoe gezond je nu bent en aan het einde van het schooljaar doen we de meting opnieuw om te kijken of er verschil in zit. Bij programmeren leer je… programmeren. Naast het letterlijke programmeren, besteden we ook aandacht aan de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, zoals creatief en logisch denken en structureren. 

Voor wie?
Elke brugklasser (HAVO-kansklas, HAVO en VWO) kan kiezen voor regulier. In klas 2 en 3 vervalt KWT. Lijfstijl en programmeren blijven staan bij voldoende deelnemers. Ondernemerschap (os) komt er dan bij. Trouwens, voor LS hoef je zeker geen sportman of sportvrouw te zijn, iedereen kan meedoen. Gezonder leven en persoonlijke ontwikkeling zijn de uitgangspunten. Vanaf de tweede klas kan je ook kiezen voor Cambridge Engels. Kijk bij TTO /Cambridge Engels voor meer informatie.