Start schooljaar 2020-2021

Alle ouders en leerlingen hebben bijgesloten brief ontvangen met informatie over de start van het nieuwe schooljaar.

Geachte ouders, beste leerlingen, 

We hopen van harte dat u en jullie in de vakantie hebben kunnen bijtanken en alle zorgen omtrent corona enigszins hebben kunnen loslaten. Konden we vóór de vakantie nog de verwachting hebben (of de hoop koesteren) dat alle maatregelen die werden getroffenen om het virus te beteugelen van tijdelijke aard zouden zijn -met diezelfde vakantie als prettige deadline- inmiddels weten we beter. We komen in een “nieuw normaal” terecht dat verre van ideaal is, maar dat gedurende lange tijd zal moeten worden volgehouden. Laten we samen proberen er onder deze omstandigheden het beste van te maken!

Met de aanpak die we voorstaan proberen we tegemoet te komen aan de zorgen die er zullen zijn over gezondheidsrisico’s, in het bijzonder voor personen die tot de risicogroepen behoren. Tegelijkertijd moet wat we doen voor langere tijd werkbaar kunnen zijn. 
We zien er naar uit om ons onderwijs weer zo normaal als mogelijk doorgang te laten vinden, maar ontkomen niet aan een reeks van Mondia afspraken en regels.

•    Ieder die op vakantie is geweest in een zogenaamde oranje of rode regio wordt geacht de voorschriften mbt quarantaine in acht te nemen. Neem contact op met de teamleider van uw zoon/dochter over hoe gemist onderwijs in die periode kan worden opgevangen. Het hybride lesgeven van voor de vakantie wordt niet doorgezet, omdat dit niet duurzaam kan worden volgehouden. Uitgezonderd de lessen van docenten die in quarantaine zitten.

•    Wilt u alsjeblieft bij gezondheidsklachten van uw zoon/dochter (inmiddels genoegzaam bekend welke dat zijn) hem/haar thuis houden en laten testen. Wacht daar niet te lang mee!

•    We handhaven de extra schoonmaak van de gebouwen. Desinfecterende middelen worden in elke ruimte beschikbaar gesteld. Gelieve uw zoon/dochter ertoe aan te sporen zich te blijven houden aan de bekende hygiëne maatregelen. Het voortdurend desinfecteren van het leerlingen-meubilair wordt niet nodig geacht nu zij zich onderling ook niet langer afstand hoeven te bewaren. 

•    Er is momenteel veel te doen over ventilatie en luchtcirculatie in de schoolgebouwen. Vooralsnog hebben we het te doen met hoe onze gebouwen destijds bij de bouw zijn toegerust. We kunnen daar hooguit kleine aanpassingen op doen. Na 1 oktober worden door het ministerie nadere voorschriften bekend gemaakt in relatie tot normering vanuit het Outbreak Management Team. De meest optimale luchtcirculatie ontstaat door deuren en ramen continu open te zetten. Voor de komende weken is dit dus aan de orde van de dag ..... (én nacht?). Mocht de buitentemperatuur gaan dalen dan is het zaak de kleding daarop aan te passen.

•    De lokalen zijn weer ingericht op volledige klassen. De werkplek van de docent wordt gemarkeerd om de noodzakelijke anderhalve meter afstand voor de leerlingen te visualiseren. Bij de leswisseling vertrekt de docent voortijdig naar een ander lokaal. Op de bel kunnen leerlingen gaan wisselen, daarbij zoveel mogelijk rechts houdend in de gangen en op de trappen (in de gangen wordt markering aangebracht).

•    In de pauzes gaan leerlingen zoveel mogelijk naar buiten. Catermaat gaat de kantines weer openstellen voor verkoop.

•    We hebben het verplicht stellen van mondkapjes bij bepaalde gelegenheden overwogen maar verworpen. Het gebruik luistert zeer nauw en het effect is nog steeds omstreden. Uiteraard kan ieder naar eigen inzicht desondanks gebruik maken van een mondkapje.

•    Leerlingen worden aangemoedigd om met de fiets naar school te komen om het OV zoveel mogelijk te ontlasten.

•    Introductieprogramma’s vinden zoveel mogelijk doorgang. In geval van busvervoer bepaalt de vervoerder of er een mondkapjes-plicht geldt.

•    De ouderavonden die binnenkort op het programma staan, gaan in aangepaste vorm door. Uiteraard ontvangt u daarvoor separaat een uitnodiging.

Met bovenstaande -voorlopige- afspraken hopen we een min of meer normale schooldag mogelijk te maken. We hopen op ieders positieve bijdrage en wensen iedereen succes!

De schoolleiding