TTO nieuws dec2017

Proficiat aan alle betrokken docenten én leerlingen!

TTO-afdeling voldoet aan alle kwaliteitseisen die aan tweetalig onderwijs gesteld worden.

Donderdag 7 december vond de visitatie van het Tweetalig Onderwijs (TTO) op de Breeweg plaats. Een delegatie van het Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs) onder leiding van prof. dr. Marjolijn Verspoor van de Rijksuniversiteit Groningen voerde de audit uit. Zij waren onder de indruk van de kwaliteit van ons tweetalig onderwijs.

Op de volgende onderdelen scoorde het tto zeer hoog:

  • de EIO-component (Europese en Internationale Oriëntatie). Naast een positieve beoordeling, bleek dit onderdeel ook bij de leerlingen heel erg te leven;
  • de CLIL-activiteiten (Content and Language Integrated Learning). Dit is een vorm van activerende didactiek die kenmerkend is voor tweetalig onderwijs;
  • het pedagogisch-didactisch handelen van de docenten,
  • het niveau van het Engels dat de tto-leerlingen spreken.

Kijk hier voor meer informatie over TTO