iPad

In de bovenbouw van @VMBO en M@VO maken we gebruik van de iPad als aanvulling op de (werk)-boeken. We zetten de iPad enkel in tijdens de les in wanneer dit een meerwaarde biedt. Als je bijvoorbeeld iets in de les op moet zoeken, hoeft dit niet meer in een computerlokaal. Dit levert tijdswinst op voor jou en voor je docent.

Wat te doen bij schade?
Het kan voorkomen dat er iets gebeurt met je iPad waardoor er schade is ontstaan. Of dat de iPad het niet meer doet. Als dat zo is, vul je het schadeformulier in en lever je dit formulier samen met je iPad in bij de teamleider van jouw afdeling. Daarnaast meld je de schade  of de locatieleider van de school. Daarnaast zeg je het aan het begin van elke les bij de docent.

Wat gebeurt er na het inleveren?
De schademelding wordt doorgegeven aan de systeembeheerders. Zij beoordelen  (eventueel met behulp van een extern deskundige) de schade en hoe deze opgelost kan worden. Wanneer de schade onder garantie valt, door de beheerders kan worden opgelost of als de schade niet door de schuld van de leerling is veroorzaakt, zal dit door school afgehandeld worden. Wanneer er sprake is van schade door schuld, dan wordt een externe reparateur gevraagd om offerte te maken. De ouder(s)/verzorger(s) zijn dan aansprakelijk. De school zorgt voor deskundige reparatie van de beschadigde iPad.

Wanneer de iPad gerepareerd is, worden je ouder(s)/verzorger(s) hierover geïnformeerd. Zij ontvangen daarna, in geval van verwijtbare schade, de definitieve rekening. Als het
schadebedrag voldaan is, kan je de iPad weer ophalen. Is er sprake van garantie, dan kan je na het bericht van de reparatie direct de iPad ophalen.