Leerlingenraad

De Leerlingenraad is een groep van leerlingen, van verschillende niveaus en leeftijden. Zij vergaderen regelmatig over zaken waar leerlingen op school direct mee te maken krijgen. De leerlingen stellen zelf de agenda van hun vergaderingen op. De inbreng van de Leerlingenraad is nuttig voor een goed verloop van de schoolorganisatie en wordt dan ook zeer gewaardeerd door de schoolleiding.

Een belangrijke taak is het benoemen van leden voor de leerlinggeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). Via de leerling-leden kan de Leerlingenraad opmerkingen vanuit hun midden doorspelen naar de MR.

Voorzitter:   Tess Siebeling

Secretariaat: Nehalennia SSG, Postbus 83, 4330 AB Middelburg

E: leerlingenraadnehalennia@gmail.com

Leden:

Tess Siebelink   voorzitter
Bram Hament   secretaris mr-lid
Ariën Jaburg   penningmeester
Zahra Sebbar   mr-lid
Mark Hendrix    
Ying Xiu van den Hemel    
Susenna Wanders    
Frederique van Luijk    
Manuel Lobbezoo    
Martijn de Bruijne    
Imad Krima    
Jasmijn Kroot    
Michelle Sinteur    
Leonoor Overduin    
Jan Slaats    
Willem Schipper    
     

leerlingenadministratieNEH@mondia.nl

Download Leerlingenraad Nehalennia

Leerlingenstatuut