Telefoongebruik

Gebruik mobiele telefoon locatie Kruisweg

Vanaf augustus 2019 zijn telefoons - in de klas - de gangen - en de toiletruimten niet meer toegestaan op de locatie Kruisweg. Natuurlijk mogen ze wel gebruikt worden in de kantine, in de hal beneden en op het schoolplein, maar vóór de leerlingen naar de lessen gaan dienen de telefoons opgeborgen te worden in de kluisjes.

Waarom? 
Het is belangrijk dat tijdens de les iedereen gefocust is op de lesstof. Ondanks dat we nu al de regel hanteren dat de telefoon in de tas moet, merken we dat de leerlingen nog snel zijn afgeleid wanneer ze een bericht ontvangen of wachten op reacties. Met de regel dat ook op de gangen de telefoon verboden wordt, willen we bereiken dat de leerlingen zich weer meer richten op persoonlijk contact met vrienden en vriendinnen: praat weer met elkaar! We zien het ook als onze taak een bijdrage te leveren aan het verminderen van de smartphoneverslaving onder jongeren. De gevolgen van deze vorm van verslaving zijn enorm.

Ondersteuning
We zijn ons ervan bewust dat onze nieuwe regel een grote impact heeft op de leerlingen: van altijd bereikbaar (ook onder schooltijd) naar beperkter bereikbaar (en niet tijdens de lessen). De mentoren gaan met de leerlingen in gesprek over hoe ze het vinden om minder bereikbaar te zijn - en hoe daar mee om te gaan - en ook het onderwerp smartphoneverslaving wordt met hen besproken.   

Nood
In geval van nood zijn de leerlingen altijd bereikbaar via het algemene nummer van de Kruisweg. De receptioniste en conciërge zorgen dat de leerling de informatie direct ontvangt. Heeft een leerling een persoonlijke situatie waardoor hij of zij bereikbaar moet zijn dan staan wij er zeker voor open om toestemming te verlenen voor het meenemen van de telefoon naar de lessen.  Bespreek het met de teamleider  

Smartphoneverslaving 
Met betrekking tot de smartphoneverslaving: onderzoek wijst uit dat de gevolgen van het eindeloos checken van mobieltjes desastreus zijn. Iemand die vaak op zijn telefoon kijkt, heeft meer kans op depressieve gevoelens, ontwikkelt minder inlevingsvermogen en is minder creatief. Mede hierdoor hebben we ons beleid aangepast.

Pilot 
Deze nieuwe wijziging in de regels is een pilot voor het schooljaar 2019-2020. Na de kerstvakantie en aan het einde van het schooljaar evalueren we de voortgang met verschillende partijen. Docenten, leerlingenraad en ouderraad voorzien ons van informatie.  

Sancties                   

We hanteren de volgende regels bij een overtreding: 

  • 1e en 2e overtreding mobiel inleveren bij de teamleider; 
  • 1e en 2e overtreding aan het einde van de dag de telefoon ophalen bij de teamleider of receptie;
  • bij de 3e overtreding komt een ouder mee naar school om de telefoon op te halen; dit stelt ons in staat om met u in overleg te gaan. De leerling geeft aansluitend de telefoon 5 schooldagen voor het 1e lesuur van zijn of haar lesrooster af bij de receptie en haalt deze om 16.30 weer op. 
  • bij de 4e overtreding geeft de leerling de telefoon, vanaf de volgende schooldag 6 schooldagen, voor het 1e lesuur van zijn of haar lesrooster af bij de receptie en haalt deze om 16.30 weer op.
  • bij de 5e overtreding geeft de leerling de telefoon, vanaf de volgende schooldag 7 schooldagen, voor het 1e lesuur van zijn of haar lesrooster af bij de receptie en haalt deze om 16.30 weer op.
  • bij de 6e overtreding geeft de leerling de telefoon, vanaf de volgende schooldag 8 schooldagen, voor het 1e lesuur van zijn of haar lesrooster af bij de receptie en haalt deze om 16.30 weer op.

Vragen 
Neem contact op met een teamleider.