Maatschappelijke stage

Hoewel de maatschappelijke stage (mas) geen wettelijke verplichting meer is, vinden wij het belangrijk dat leerlingen al vroeg ervaring opdoen met vrijwilligerswerk. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving.

Verder kan het op verschillende manieren bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen zoals:
- inzicht, kennis en begrip krijgen over ontwikkelingen in de samenleving;
- leren dat je andere mensen kan helpen en iets voor hen kan betekenen;
- begrip opbouwen voor anderen en voor diverse maatschappelijke taken in de samenleving;
- eigen sociale en communicatieve vaardigheden versterken;
- in de klas geleerde vaardigheden aanvullen met ervaringen in de praktijk.

Wat we echter vooral hopen, is dat de leerlingen leren inzien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn!

In onderstaande download leest u meer over wat een maatschappelijke stage is, wat de richtlijnen zijn en hoe het op de locatie Kruisweg in z’n werk gaat.

Download Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Kruisweg