Schoolbijdragen

Onderaan deze pagina kunt u de schoolbijdragen 2021-2022 per opleiding en per niveau inzichtelijk bekijken. De betaling van alle schoolbijdragen verloopt via het factuursysteem WIS Collect. Op het bericht (link hiervoor ontvangt u via e-mail) staat een overzicht van de vrijwillige bijdragen. De vrijwillige bijdragen zijn niet verplicht; u heeft de keuze om deze wel of niet te betalen. Als u ervoor kiest één van deze bedragen niet te betalen, kunt u dit aangeven in het WIS Collect systeem. Indien minder dan 80% van de bijdragen wordt ontvangen voor een excursie/schoolreis dan zullen wij de reis moeten annuleren. 

We vinden het belangrijk dat elke leerling een vakkenpakket kiest dat aansluit bij zijn of haar wens.
De eigen financiën mogen niet leidend zijn in de keuze.
Het is te alle tijden mogelijk om afspraken te maken omtrent de betaling. In het WIS Collect systeem kunt u aangeven of u in meerdere termijnen wilt betalen. 

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met mevrouw Baas c.baas@mondia.nl.
 

Betaling schoolkosten
De betaling van alle schoolkosten verloopt via het factuursysteem WIS Collect. Op de factuur staat het rekeningnummer voor het betalen van de schoolkosten, dat is:
NL96 ABNA 02463830 03 t.n.v. Stichting OVO Walcheren. Onderstaand filmpje laat zien hoe WIS Collect werkt en hoe de betaling makkelijk en snel voldaan kan worden.

 

.

 

Gedragscode

Vertegenwoordigers van de scholen en ouderorganisaties hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld, die bestaat uit richtlijnen over de hoogte en opbouw van de schoolkosten. De code vraagt van scholen om transparantie en beheersing van de kosten voor ouders. De Mondia Scholengroep (Scheldemond College in Vlissingen en Nehalennia SSG in Middelburg) vraagt geen bijdragen voor kosten waar we al bekostiging (geld) voor ontvangen.

 

Vergelijking

Over de vrijwillige ouderbijdragen die wij vragen, hebben wij onder andere vooraf open gesproken met en de goedkeuring ontvangen van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en informeren wij u als ouders. In vergelijking met andere Zeeuwse scholen vragen wij geen hoge bedragen. Dat willen wij graag zo houden.
 

Gratis hulp bij betalingsachterstanden

Uw inkomsten en uitgaven in balans houden is best een uitdaging. Geldfit kan u daarbij helpen. Ze geven passend advies en u krijgt tips over welke organisaties bij u in de buurt kunnen helpen met de geldzaken. Kijk voor meer informatie op de website www.geldfit.nl

 

Stichting Leergeld Walcheren helpt!

Zij doen dat door het geven van een fiets, IPad, laptop of het mogelijk maken om lid te worden van een sportclub of zwemlessen te volgen.

Voor school kunnen zij ook andere zaken vergoeden zoals een rekenmachine of kleding voor de beroepsopleidingen.

Wanneer, hoe en waar kunt u een aanvraag doen?

Als u minder inkomen heeft dan 120% van het bijstandsniveau dan komt u in aanmerking. Ga naar de website www.leergeld.nl/walcheren en vul het aanmeldingsformulier in. Een mail kan natuurlijk ook: leergeldwalcheren@planet.nl.

Doe een aanvraag!