Schoolkosten

Betaling schoolkosten 
We vinden het belangrijk dat elke leerling een vakkenpakket kiest dat aansluit bij zijn of haar wens.
De eigen financiën mogen niet leidend zijn in de keuze.
Het is te alle tijden mogelijk om afspraken te maken omtrent de betaling.

Voor betaling van de factuur heeft u drie mogelijkheden:
1 U betaalt de factuur volledig zelf in 1x.
2 U betaalt de factuur in termijnen. Dit geeft u aan in het systeem Wiscollect of in overleg met mevrouw Baas.
3 Is het niet mogelijk de factuur zelf te betalen, volg dan de volgende route:
•    Neem contact op met stichting Leergeld voor een eventuele bijdrage. Zij zullen een inkomenscheck uitvoeren.
•    Wanneer u recht heeft op een bijdrage dan betaalt stichting Leergeld (een deel van) de factuur. 
•    Is de bijdrage van stichting Leergeld niet toereikend dan ontvangt u bericht van de Mondia Scholengroep. Over het restant bedrag kunnen altijd afspraken worden gemaakt.
•    Onderneemt u zelf geen actie dan gaan wij ervan uit dat u zelf de factuur betaalt.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met mevrouw Baas c.baas@mondia.nl.
 

Gedragscode
Vertegenwoordigers van de scholen en ouderorganisaties hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld, die bestaat uit richtlijnen over de hoogte en opbouw van de schoolkosten. De code vraagt van scholen om transparantie en beheersing van de kosten voor ouders. De Mondia Scholengroep (Scheldemond College in Vlissingen en Nehalennia SSG in Middelburg) vraagt geen bijdragen voor kosten waar we al bekostiging (geld) voor ontvangen.

Vergelijking
Over de vrijwillige ouderbijdragen die wij vragen, hebben wij onder andere vooraf open gesproken met en de goedkeuring ontvangen van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en informeren wij u als ouders. In vergelijking met andere Zeeuwse scholen vragen wij geen hoge bedragen. Dat willen wij graag zo houden.

Gratis hulp bij betalingsachterstanden
Uw inkomsten en uitgaven in balans houden is best een uitdaging. Geldfit kan u daarbij helpen. Ze geven passend advies en u krijgt tips over welke organisaties bij u in de buurt kunnen helpen met de geldzaken. Kijk voor meer informatie op de website www.geldfit.nl

Keuze
U heeft een keuze om de vrijwillige bijdragen wel of niet (gedeeltelijk) te betalen. Echter, wanneer u besluit om niet te betalen, houd er dan rekening mee dat uw kind geen gebruik kan maken van of deelnemen aan de geboden extra’s. Indien nodig, wordt een alternatief programma aangeboden.

Betaling schoolkosten
De betaling van alle schoolkosten verloopt via het factuursysteem WIS Collect. Op de factuur staat het rekeningnummer voor het betalen van de schoolkosten, dat is: NL96 ABNA 02463830 03 t.n.v. Stichting OVO Walcheren. Onderstaand filmpje laat zien hoe WIS Collect werkt en hoe de betaling makkelijk en snel voldaan kan worden.

.