Stichting Sparen

Nehalennia probeert te organiseren dat leerlingen tijdens hun leerjaren op onze school tenminste een keer kunnen deelnemen aan een buitenlandse reis. Zo kunnen ze meegaan met een studiereis naar bijvoorbeeld een culturele hoofdstad of deelnemen aan de inmiddels vermaarde ski- of snowboardreis. In verband met deze buitenlandse reizen is de Stichting Sparen Nehalennia ingesteld. De stichting vormt een buffer tussen de ouders en de organisaties die de reizen organiseren en ziet erop toe dat de benodigde financiën voor de buitenlandse reizen goed beheerd worden. De stichting biedt als extra faciliteit een prima spaarmogelijkheid. Ondanks dat de reiskosten zo laag mogelijk worden gehouden. De stichting biedt vanaf het eerste schooljaar de mogelijkheid om deel te nemen aan de spaarregeling. Door elk kwartaal € 25,00 te sparen, wordt in enkele jaren tijd een spaartegoed opgebouwd dat de reiskosten voor een groot deel dekt. De stichting maakt het sparen extra aantrekkelijk door het spaartegoed aan te vullen met een premie.

Deelname
Deelnemers kunnen vanaf de eerste klas sparen, elk kwartaal € 25,00. Zo wordt in enkele jaren tijd een spaartegoed opgebouwd dat de reiskosten voor een groot deel dekt. De stichting maakt het sparen extra aantrekkelijk door het spaartegoed aan te vullen met een premie.

Voor het aangaan van de spaarovereenkomst is het noodzakelijk de machtiging voor de automatische afschrijving in te vullen en deze in te dienen bij de Centrale Administratie van de Mondia Scholengroep: c.baas@mondia.nl. Het spaarreglement van de stichting en het machtigingsformulier treft u hieronder aan.