Stichting Sparen

Het is gebruikelijk dat leerlingen in de bovenbouw tijdens hun loopbaan op Nehalennia deelnemen aan een excursie naar het buitenland of aan een Europees uitwisselingsprogramma. We streven ernaar dat alle leerlingen tenminste één keer aan zo’n excursie, reis of uitwisseling deelnemen. Wij denken dat dit voor de vorming en ontwikkeling van de leerlingen een enorme verrijking kan zijn.

Wij zijn ons er zeer van bewust dat een dergelijk streven financiële consequenties heeft voor de ouders. Uiteraard zullen de organisatoren van de diverse reizen of uitwisselingen er telkens weer aan werken om de kosten zo laag mogelijk te houden. Toch kost deelname aan een buitenlandse reis een flink bedrag. Om u hierin tegemoet te komen en te zorgen voor een goed en gespreid beheer van de benodigde financiën, is er de Stichting Sparen Nehalennia.

Deelname
Deelnemers sparen vanaf de eerste klas (of tweede klas voor het VWO) elk kwartaal € 25,00. Zo wordt in enkele jaren tijd een spaartegoed opgebouwd dat de reiskosten voor een groot deel dekt. De stichting maakt het sparen extra aantrekkelijk door het spaartegoed aan te vullen met een premie.

Voor het aangaan van de spaarovereenkomst is het noodzakelijk de machtiging voor de automatische afschrijving in te vullen en deze in te dienen bij de Centrale Administratie van de Mondia Scholengroep: c.baas@mondia.nl. Het spaarreglement van de stichting en het machtigingsformulier treft u hieronder aan.