Stichting Tuin van Zeeland heeft uit de nalatenschap van de heer Steketee, voormalig docent
Nederlands, drie eiken naast Nehalennia locatie Kruisweg samen met onze leerlingen geplant. De kinderen van de heer Steketee vinden
het een mooie gedachte dat er bomen worden geplant, omdat hun vader zeer begaan was met de
natuur. De plek naast een school maakt het extra speciaal.

De heer van Bommel, secretaris van Stichting Tuin van Zeeland: ‘We ontvangen elk jaar donaties, maar een legaat uit de nalatenschap van een trouwe donateur is iets bijzonders. We zijn blij dat we een mooie bestemming hebben gevonden en iets kunnen toevoegen aan het “groene Walcheren”. Dát is immers ons doel: behoud, en als het even kan versterking van het groene en landelijke karakter van ons eiland. 

Teamleider Nehalennia Tomas Kikkert: ‘We kregen de vraag van de stichting of wij een plekje hadden voor deze bomen en hebben daar niet lang over moeten nadenken. Het maakt het extra speciaal dat de bomen worden geplant vanuit een donatie van de familie van een docent Nederlands, die gewerkt heeft bij onze fusieschool Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg. Hij heeft overigens op andere locaties dan de Kruisweg gewerkt in de 80-er jaren. Groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving en dat geven wij ook mee aan onze leerlingen. Het schoolplein wordt steeds groener. Bij de keuze van de beplanting en het onderhoud van de planten zijn leerlingen betrokken. Het onderhoud van de bomen wordt opgepakt door de leerlingen en het verhaal achter de bomen gaan we zeker levend houden’.