De Mondia Scholengroep (Nehalennia SSG in Middelburg en Scheldemond
College in Vlissingen) wil transparant zijn over de hoogte en opbouw van de
schoolbijdragen. Ook willen we deze bijdragen zo veel mogelijk beheersen voor u
als ouders. Als de Mondia Scholengroep al bekostiging voor iets ontvangt vanuit
het ministerie, dan vragen wij hier aan u geen bijdrage meer voor.

Financiele zaken

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school heeft een vrijwillige ouderbijdrage. Dit zijn kosten waarvoor veel leuke en educatieve activiteiten mee worden bekostigd. Vooraf hebben wij dit besproken met de medezeggenschapsraad. De MR wordt daarover om instemming gevraagd. In 2021 is de wetgeving aangepast. Dat betekent dat alle leerlingen kunnen meedoen met alle activiteiten die worden aangeboden. In vergelijking met andere Zeeuwse VO-scholen vragen wij geen hoge bedragen. Dat willen wij graag zo houden.

Het is gebruikelijk dat we aan ouders vooraf een bedrag vragen voor de klassenactiviteiten, eendaagse schoolreizen en extra specifieke activiteiten waaronder excursies. Indien een activiteit niet doorgaat of de kosten van deze of de vervangende activiteit vallen lager uit, dan zullen wij dit (resterende) bedrag aan u terugbetalen. Het kan ook voorkomen dat we te weinig bijdragen hebben ontvangen voor het financieren van de activiteit en dat we deze daarom moeten annuleren. Onderaan deze pagina staan de schoolbijdragen 2022-2023 per locatie en niveau inzichtelijk gemaakt.

De vraag en uitleg inzake de schoolbijdragen en de betaling hiervan verloopt via het factuursysteem WIS Collect. Op het bericht (de link hiervoor ontvangt u via e-mail) staat een overzicht van de vrijwillige bijdragen. Deze zijn niet verplicht; als u ervoor kiest een van deze bijdragen niet te betalen kunt u dit aangeven in het WIS Collect systeem. Er zal dan geen (automatische) herinnering meer worden verstuurd.

Schoolboeken ‘gratis’

De leerling huurt de boeken met ingang van het nieuwe schooljaar van boekhandel Iddink. De waarde van een gemiddeld boekenpakket bedraagt ruim € 325,-. Dit wordt door school betaald. De leerlingen dienen zelf in te loggen bij Iddink om hun bestelling te plaatsen. Wanneer er tijdig wordt besteld wordt in de zomervakantie het boekenpakket rechtstreeks naar het huisadres verzonden. De staat van de boeken wordt door deskundigen van de boekhandel bekeken. Een boek wordt maar één keer per schooljaar zonder kosten aangeboden. Bij schade aan en/of verlies van boeken worden de kosten bij de ouders in rekening gebracht omdat ouders wettelijk aansprakelijk blijven voor de veroorzaakte schade door hun kind aan schooleigendommen. Alle contacten over de bestelling, schade of verlies van de boeken gaan via de klantenservice van Iddink. Naast het huren van boeken schaft de school ook de werkboeken voor eenmalig gebruik aan. Daarnaast betaalt de school ook licenties voor het gebruik van digitaal beeldmateriaal dat steeds meer naast de boeken wordt gebruikt. Dit valt allemaal onder het ‘gratis’ lesmateriaal.

Betaling schoolbijdragen

De inning van de ouderbijdragen gebeurt door onze eigen administratie. Via het systeem Wiscollect ontvangt u een bericht waar de diverse opties gedetailleerd beschreven staan en ook te kiezen zijn. U kunt vanuit dit bericht direct de ouderbijdrage betalen via iDEAL. Ook is het mogelijk het bedrag zelf over te maken naar NL96ABNA0246383003 t.n.v. St. O.V.O. Walcheren (Mondia Scholengroep) onder vermelding van het factuurnummer en/of naam leerling.

Gespreide betaling

Het is mogelijk in termijnen te betalen. U kunt dit aangeven in het systeem Wiscollect bij de factuur. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de financiële administratie (via telefoon 0118-479400) of via e-mail c.baas@mondia.nl.

Spaarregeling reizen

Leerlingen krijgen bij onze scholen ‘Nehalennia SSG en het Scheldemond College ’ de vraag deel te nemen aan een buitenlandse reis. Ondanks dat we proberen de kosten zo laag mogelijk te houden begrijpen we dat het forse bedragen zijn. We hebben daarom de ‘Spaarregeling Mondia’ ingesteld waar u gebruik van kunt maken. U bouwt dan een spaartegoed op dat een groot deel van de reiskosten dekt.

De regeling in het kort: 

  • Start mogelijk vanaf het eerste leerjaar;  
  • €25,- per kwartaal;  
  • Het spaartegoed kan aangevuld worden met premie waardoor het extra aantrekkelijk is (artikel 4, lid 1 van het reglement).  

Het spaarreglement met verdere informatie en het machtigingsformulier is opgenomen als download onderaan deze pagina.  

Wilt u deelnemen? Vul dan de spaarovereenkomst met automatische machtiging in en stuur deze naar mevrouw Baas via c.baas@mondia.nl.  

Stichting Leergeld

De stichting helpt gezinnen door het geven van een fiets, IPad, laptop of het mogelijk maken om lid te worden van een sportclub of zwemlessen te volgen. Voor school kunnen ze ook andere zaken vergoeden zoals een rekenmachine of kleding voor beroepsopleidingen. Wanneer u financiële ondersteuning nodig heeft dan kunt u meer informatie op de website www.leergeldwalcheren.nl vinden. U kunt ook een e-mail sturen naar leergeldwalcheren@planet.nl

Niet ‘gratis’ lesmateriaal en kleding

Niet al het lesmateriaal is gratis. Dat is landelijk zo bepaald. Het volgende materiaal dient u zelf aan te schaffen: een woordenboek, een agenda, een 49 eventuele eigen laptop, een memory stick, een rekenmachine, sportkleding, praktijkkleding, gereedschap, schriften/multomap, pennen etc.

Grafische rekenmachine

Voor de brugklassers havo en vwo en leerjaren 2 en 3 havo en vwo, adviseren we de Casio fx-MS 2nd edition. Vanaf leerjaar 4 wordt inde leerjaren havo 4 en 5 en Atheneum 4, 5 en 6 en Gymnasium 4, 5 en 6 alleen bij het vak wiskunde gebruik gemaakt van de grafische rekenmachine van het model Texas Instruments: TI-84 Plus, CE-T. Dit apparaat kost ongeveer €110,-. De vmbo- en mavoleerlingen hebben een Casko fx 82EX nodig.

Bijdrage voor locker

Iedere leerling kan op school een kluisje (locker) huren om spullen in op te bergen. De huur hiervoor bedraagt €15,- per schooljaar. 
In de zomervakantie van 2023 is overgegaan op een elektronisch lockersysteem. De locker kan met een pasje geopend worden. Is de leerling het pasje kwijt, dan kan een nieuw pasje aangevraagd worden bij de concierge, tegen een vergoeding van €2,00.

Keuze aanbod

Extra opties bovenop het basisonderwijsprogramma

 

Bijdrage juniorcolleges en ACDMI

Hiervoor wordt voor de 1e klasleerlingen kleding en diverse activiteiten georganiseerd. Voor de leerlingen in de 2e,3e en 4e klas worden de bijdragen besteed aan o.a. een VCA opleiding/examen, ‘uniforme” kleding en vak(beroeps)gerichte activiteiten/workshops en excursies. VCA-opleiding is een veelgevraagde gecertificeerde beroepsgerichte opleiding in het bedrijfsleven. De school faciliteert leerlingen bij het behalen van het VCA-diploma.

 

Bijdrage ACDMI (Kunst, Sport, FoodLab, Mens en Gezondheid, Techniek en ICT):

ACDMI Bijdrage Techniek en ICT Deze bijdragen worden besteed aan o.a. VCA-examen en vak(beroeps)gerichte activiteiten/workshops en excursies. ACDMI Bijdrage sport Aan leerlingen die kiezen voor extra sport wordt een extra bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt besteed aan clinics, gekwalificeerde trainers/coaches, accommodaties en sportmaterialen. ACDMI Bijdrage Mens en Gezondheid Bij de keuze voor zorg en welzijn wordt een bijdrage gevraagd voor vakspecifieke excursies/workshops.

 

Bijdrage Kunst en Cultuurklassen/ Tweetalig Onderwijs/ Technasium/Sport&Lijfstijl

Aan leerlingen die kiezen voor Kunst&Cultuur (K&C), Tweetalig Onderwijs (TTO) of Technasium wordt een extra bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt besteed aan extra scholing van docenten, apart lesmateriaal, gastsprekers, workshops en eventueel een theatervoorstelling. Voor de TTO-klas wordt voor een excursie/uitwisseling naar Engeland een bijdrage gevraagd. Voor Sport&Lijfstijl wordt vanaf het schooljaar 2024-2025 een bijdrage gevraagd. Dit schooljaar (2023-2024) wordt het programma gratis aangeboden.

Kleding

De ouders, van wie hun zoon of dochter voor een lesprogramma kleding zal moeten aanschaffen dienen dit zelf te bestellen via website. Maakt u gebruik van stichting Leergeld dan adviseren wij u de factuur eerst door te sturen naar de instantie voor een mogelijke bijdrage.

Specifieke bijdragen

Aanvullend worden nog programma’s aangeboden, buitenom het reguliere lesprogramma, zoals: Cambridge Engels (CPE, CAE en FCE), Goethe, DELF, Boekhouden (incl. examens). Informatie volgt hierover tijdens de leerjaren.

Meerdaagse buitenlandse schoolreizen

Het is gebruikelijk voor diverse klassen meerdaagse buitenlandse schoolreizen te organiseren. Helaas heeft dit door corona niet plaats kunnen vinden. Hopelijk kunnen we dit in het schooljaar 2022-2023 weer laten plaatsvinden. Ondanks dat de kosten middels vrijwillige bijdragen worden betaald kan het alleen doorgaan wanneer er voldoende vrijwillige bijdragen binnenkomen. Via de Spaarregeling Mondia is het mogelijk om €25,00 per kwartaal te sparen voor de reizen die plaatsvinden in vmbo-3, mavo-3 , havo- 4 en vwo- 4. Deelname aan Spaarregeling Mondia is op vrijwillige basis en iedereen kan deelnemen. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen in het begin van het nieuwe schooljaar informatie over deze aantrekkelijke spaarmogelijkheden. Onderaan deze pagina kunt het document met meer informatie over de spaarregeling downloaden.  

Legitimatieplicht

Ieder kind heeft een eigen reisdocument (paspoort of identiteitskaart) nodig wanneer het zelfstandig naar het buitenland gaat. Zonder een eigen IDbewijs kan het kind helaas niet mee op schoolreis of kamp, wanneer dat in het buitenland plaatsvindt. Dit om problemen tijdens de reis te voorkomen.

Reisverzekering

De school heeft een doorlopende collectieve reisverzekering (inclusief buitenlanddekking). Het eigen risico bij bagagedekking is 75 euro per persoon. Bij ongevallen is deze secundair, dat wil zeggen dat alleen de door de eigen ziektekostenverzekering niet vergoede kosten kunnen worden verhaald.