De vertrouwenspersoon luistert naar de problemen of dilemma's, biedt daar waar nodig een helpende hand en gaat bijvoorbeeld na of bemiddeling een oplossing kan bieden. Kan een knelpunt niet opgelost worden door voorspraak van de vertrouwenspersoon dan begeleidt de vertrouwenspersoon de klager desgewenst verder. 

Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen gebruik maken van de diensten van een interne of een externe vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon kent de school en medewerkers goed waardoor hij of zij mogelijk sneller en beter in staat is om op een laagdrempelige manier te kunnen handelen. De externe vertrouwenspersoon kan onder andere onafhankelijker opereren met iets meer afstand tot de zaak. 

De interne vertrouwenspersonen zijn:
Locatie Kruisweg: mevrouw P. Otte p.otte@mondia.nl
Locatie Breeweg: mevrouw E. Kremer e.kremer@mondia.nl en meneer M. de Groot m.degroot@mondia.nl.

 

De externe vertrouwenspersoon is:

Mevr. I. de Laat externe.vertrouwenspersoon@gmail.com

Protocollen

Diverse protocollen die relevant kunnen zijn voor het definiëren van interne en externe kaders en afspraken, zoals bij voorbeeld de klokkenluidersregeling, de klachtenregeling, onze gedrags- en integriteitscode en het pestprotocol, zijn te bekijken op de regelmenten en statuten pagina. 

Reglementen en statuten