Contact

Algemeen

Nehalennia SSG
Postbus 69
4380 AB Vlissingen

Locatie Breeweg (VWO/HAVO)
Breeweg 71-e
4335 AP Middelburg
T: 0118-656 265
(bereikbaar tussen 8.00 en 16.30 uur)

Locatie Kruisweg (MAVO/VMBO-B)
Kruisweg 2
4335 CT Middelburg
T: 0118-655 755
(bereikbaar tussen 8.00 en 16.30 uur)

E: info@nehalennia.nl

Nehalennia SSG is samen met het Scheldemond College in Vlissingen onderdeel van de Mondia Scholengroep. Bestuur en centrale diensten van de Mondia Scholengroep zijn gevestigd in gebouw Wielingen van het Scheldemond College.

Scheldemond College
Weyevlietplein 7-13
4385 CH Vlissingen.
T: 0118-479 400

Absentenregistratie (ziekmelding)

Ziekmeldingen Breeweg (havo-vwo)
T: 0118-656 262

Ziekmeldingen Kruisweg (vmbo-mavo)
T: 0118-655 762

Leerlingenadministratie

E: leerlingenadministratieNEH@mondia.nl

Financieel

De Mondia Scholengroep beschikt over twee rekeningnummers:

Voor leveranciers en overige debiteuren (algemeen):
NL25 ABNA 0490 0523 55 t.n.v. St. OVO Walcheren

Voor ouders (schoolkosten):
NL96 ABNA 0246 3830 03 t.n.v. St. OVO Walcheren

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41115393
BTW-nummer: 8858.83.009.B.01