Algemeen

Nehalennia SSG
Postbus 69
4380 AB Vlissingen

info@nehalennia.nl

Locatie Kruisweg vmbo-mavo

Kruisweg 2
4335 CT Middelburg
T: 0118-655 755

Bereikbaar tussen
8:00 en 16:30 uur

Locatie Breeweg havo-vwo

Breeweg 71-e
4335 AP Middelburg
T: 0118-656 265

Bereikbaar tussen
8:00 en 16:30 uur

Absentenregistratie (ziekmelding)

Ziekmeldingen Breeweg (havo-vwo)
T: 0118-656 262

Ziekmeldingen Kruisweg (vmbo-mavo)
T: 0118-655 762

Leerlingenadministratie

leerlingenadministratieNEH@mondia.nl

Financieel

De Mondia Scholengroep beschikt over twee rekeningnummers:

Voor leveranciers en overige debiteuren (algemeen):
NL25 ABNA 0490 0523 55 t.n.v. St. OVO Walcheren

Voor ouders (schoolkosten):
NL96 ABNA 0246 3830 03 t.n.v. St. OVO Walcheren

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41115393
BTW-nummer: 8858.83.009.B.01

Neem contact op