De Mondia Scholengroep gaat uit van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren. De statuten van de stichting zijn te vinden op de website en te verkrijgen bij de managementassistente. Deze stichting realiseert tevens het Scheldemond College in Vlissingen. Het bestuur van de Stichting is in handen van de heer F. Neefs. Op het bestuur van de Stichting wordt toegezien door een Raad van Toezicht.

Bestuur en toezicht

Organisatie vmbo-mavo

Dhr. L. Debbaut locatiedirecteur Kruisweg l.debbaut@mondia.nl

Dhr. T. Kikkert teamleider vmbo b/k (klas 1 t/m 4) t.kikkert@mondia.nl

Dhr. W. Urip Santoso teamleider mavo (klas 1 en 4) w.uripsantoso@mondia.nl

Organisatie havo-vwo

Dhr. H.J.M.G. Meijers locatiedirecteur Breeweg h.meijers@mondia.nl

Dhr. E.W. van Broekhoven teamleider havo – vwo (klas 1 t/m 2) inclusief havo-kansklassen e.vanbroekhoven@mondia.nl

Dhr. J.A.C. van Tetering teamleider havo (klas 3 t/m 5) p.vantetering@mondia.nl

Mevr. A.C. van Schaik teamleider vwo (klas 3 t/m 6) s.vanschaik@mondia.nl

Schoolleiding

De Mondia Scholengroep wordt geleid door een gezamenlijke directie: het Centraal Managementteam. Dat wordt voorgezeten door de rector, die tevens bestuurder is. De directie bestaat verder uit drie locatiedirecteuren.

• Dhr. F. Neefs Rector, tevens Bestuurder Mondia Scholengroep

• Dhr. H.J.M.G. Meijers Locatiedirecteur Nehalennia Breeweg (havo-vwo)

• Dhr. L. Debbaut Locatiedirecteur Nehalennia Kruisweg (vmbo b/k-mavo)

• Dhr. L.J.M. Heesters Locatiedirecteur Scheldemond College

De directie is bereikbaar via de managementassistente, mevr. C.K. van Sighem, c.vansighem@mondia.nl. Tel. 0118- 479400

De directie wordt ondersteund door het Hoofd Bedrijfsvoering, dhr. E. Koopmans, e.koopmans@mondia.nl.

Leden Raad van Toezicht

De Mondia Scholengroep gaat uit van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren. Bestuurder van de stichting is dhr. F.C.M. Neefs. Dhr. Neefs is tevens directeur-bestuurder van beide scholen.

Op het bestuur wordt toegezien door een raad van toezicht. Deze bestaat uit:

•    Dhr. J. Dane, voorzitter
•    Mevr. M. van den Heuvel, lid, op voordracht van de medezeggenschapraad
•    Mevr. J. de Regt, lid, op voordacht van de medezeggenschapsraad  
•    Dhr. D. de Rijke, lid 
•    Dhr. G. C. Voet, lid
•    Mevr. J. van Woerkom - Bimmel, lid 

Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn te bereiken via de managementassistente: mw. C.K. van Sighem: c.vansighem@mondia.nl. Telefoon: 0118-479400.

Landelijke klachtencommissie

Postadres: Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508 AD Utrecht Telefoon: 030 - 280 95 90 E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl Bezoekadres: Gebouw "Woudstede" Zwarte Woud 2 3524 SJ Utrecht

Inspectie

Inspectie van het Onderwijs, inspectieteam regio Zuid Telefoonnummer: 088-669 60 60 Postadres: Postbus 88, 5000 AB Tilburg Bezoekadres: Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie of misbruik, psychisch of fysiek geweld: Vertrouwensinspectie voor leerlingen en personeel: Centraal telefoonnummer voor vertrouwensinspecteurs van de inspectie: 0900-111 3111

Scholen op de kaart

Hoe presteert Nehalennia in vergelijking met andere scholen voor voortgezet onderwijs? Op Scholen op de kaart vindt u allerlei informatie over middelbare scholen in Nederland en kunt u scholen met elkaar vergelijken. Op scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Erkende partijen als DUO en de Onderwijsinspectie publiceren er gegevens. Scholen kunnen unieke informatie toevoegen (denk aan het schoolplan) en gegevens toelichten.

Wat maakt ons uniek? Wat vinden leerlingen en ouders van onze school? U leest het op scholen op de kaart.

 

Direct naar:

Scholen op de kaart locatie Breeweg

Scholen op de kaart locatie Kruisweg