Leerlingen en de schoolorganisatie

Activiteiten buiten de les

Nehalennia is een scholengemeenschap die staat voor kwalitatief goed onderwijs dat wordt gekenmerkt door de overdracht van kennis en het aanleren van vaardigheden. In het voortgezet onderwijs wordt ook een begin gemaakt met het toepassen van die kennis en vaardigheden. Goed onderwijs gedijt het best in een leef- en werksfeer, waarvan zorg voor leerlingen een belangrijke pijler is. Wij creëren een omgeving waarin leerlingen met plezier naar school gaan, van onderwijs genieten en goede prestaties leveren. Een belangrijk aspect van die omgeving wordt gevormd door de activiteiten buiten de les.

Ons beleid

Ons hiervoor geldende beleid is gericht op:

  • de leef- en werksfeer
  • toepassen van het ‘buiten’ geleerde in de lessen
  • toepassen van het in de lessen geleerde ‘buiten’
  • vergroting van de motivatie om te leren
  • culturele ontwikkeling van de leerlingen
  • saamhorigheid
  • kennismaking met andere culturen.
Actief burgerschap en sociale integratie

In de missie en de visie van school komt duidelijk naar voren dat Nehalennia een school is met de blik naar buiten. Het is van groot belang dat leerlingen zich op onze school veilig en gerespecteerd voelen. In en buiten de lessen is er veel aandacht voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden over de werking van: • onze democratie: leerlingen nemen bijvoorbeeld deel aan het Model Europees Parlement en debattoernooien als het Lagerhuis; • maatschappelijke instanties, pressiegroepen, verenigingen e.d.: ouderraad, leerlingenraad (met eigen leerlingenstatuut), medezeggenschapsraad; • betaald en onbetaald werk: maatschappelijke stages, leerlingenmentoraat, organisatie en uitvoering van sportdagen en opendagen; • de wijze waarop men omgaat met verschillende (sub)culturen, waarbij integratie, regionalisatie en globalisatie een rol spelen: leerlingen nemen deel aan internationale reizen en excursies. In onze schoolregels (en regels voor het computergebruik) is respect voor de medemens het uitgangspunt. Nehalennia voert een actief beleid tegen het pesten (zie ons pestprotocol).

Activiteiten in groepsverband

Leerlingen leren niet alleen veel binnen de lessen, maar ook buiten de school, al dan niet in groepsverband. De school stelt zich daarom tot taak om ook buitenom de lessen evenementen te organiseren die passen bij de uitgangspunten van de school. Wij organiseren bijvoorbeeld eendaagse excursies en meerdaagse activiteiten. De buiten-de-les-activiteiten voor het schooljaar worden in het ouderbericht gepubliceerd of gecommuniceerd via de activiteitenkalender die aan het begin van het jaar gepubliceerd wordt. De meest actuele versie van de agenda vindt u op onze website.

Overige activiteiten

De school stimuleert veel activiteiten die geïnitieerd worden door leerlingen en/of personeelsleden. Met name het stimuleren van deelname aan culturele activiteiten staat bij Nehalennia hoog in het vaandel. In de rijke traditie van de school passen hierbij bijvoorbeeld deelname aan de schoolmusical, ‘De Grote Avond’, De Kleine Avond, Klaterend Klassiek, het Lagerhuis voor scholieren, debatwedstrijden (Nehalennia’s debattoernooi), opstelwedstrijden, de Kangoeroewedstrijden, de Olympiades, het organiseren van sportevenementen, jeugddanstheater, toneelavonden, concerten, disco’s enz. Sommige activiteiten zijn geheel individueel gericht, aan andere nemen hele klassen deel of een groep leerlingen uit verschillende klassen enjaargangen.

De website

Nehalennia heeft een uitgebreide website: nehalennia.nl. We besteden veel aandacht aan het actueel houden van de informatie. Voor u is de agenda, met actuele informatie over de schoolactiviteiten, een belangrijke bron van informatie. In het menu vindt u onder ‘Contact’ de nodige telefoonnummers en e-mailadressen. Daarnaast zijn we ook actief op sociale media zoals Facebook, Instagram en TikTok.

GSA

De GSA bestaat uit een groep leerlingen van de locatie Breeweg en locatie Kruisweg die het belangrijk vindt dat de school een veilige en fijne plek is voor iedereen, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid, en zich er voor inzet om deze veilige en fijne plek te creëren. Eén keer per twee weken luncht de groep samen; alle leerlingen en docenten zijn daar welkom. Tijdens de lunch worden activiteiten voorbereid en komen allerlei onderwerpen aan bod. Voor leerlingen die vragen of twijfels hebben over hun seksualiteit is het een veilige plek om dit te bespreken. Maar ook als je gewoon wilt aanschuiven zonder dat je specifieke vragen hebt, ben je van harte welkom. Door het jaar heen worden diverse activiteiten georganiseerd.

Paarse Vrijdag

Een terugkerende activiteit is de viering van Paarse Vrijdag. Iedereen op school wordt uitgenodigd om op deze dag iets paars te dragen. Zo laat je zien dat je tegen discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit bent. Die dag hijsen we ook de regenboogvlag.

Aanmelden of kennismaken

Wil je een keer kennismaken? Dan ben je welkom tijdens de tweewekelijkse lunch. Voor meer informatie of om je aan te melden, kun je contact opnemen met Mare Broekhuis (leerling voorzitter GSA Breeweg) en mevrouw Verschelling (docent voorzitter GSA Breeweg) via t.verschelling@mondia.nl mevrouw van Hartevelt (docent voorzitter GSA Kruisweg) via e.vanhartevelt@mondia.nl of  je mentor.