Leerlingen die voldoende bewegen en gezond eten en drinken, zitten vaak lekkerder in hun vel. Een gezonde leefstijl draagt bij aan een goede ontwikkeling en betere schoolprestaties. Met behulp van ‘De Gezonde School’ methode werkt een school op een structurele manier aan gezondheid, volgens vastgestelde kwaliteitscriteria. Hiermee wordt een gezonde leefstijl vanzelfsprekend. Volgens een stappenplan kan er aan verschillende thema's gewerkt worden. Op deze manier zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Locatie Kruisweg

De locatie Kruisweg heeft op dit moment 3 Gezonde School vignetten, namelijk "Relaties en Seksualiteit", "Bewegen en Sport" en "Voeding”. We kunnen ons dus met recht een Gezonde School noemen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

Relaties en Seksualiteit
We zorgen als school voor seksuele voorlichting middels een erkende interventie: in de onderbouw wordt lesgegeven volgens de Lang Leve de Liefde methode. De onderbouw krijgt daarnaast elk jaar een voorstelling van Kikid (leerjaar 1 "Like Me” en leerjaar 2 "Benzies & Batches”). Daarnaast hebben we een actieve GSA, die ongeveer 1x per maand bijeen komt en activiteiten organiseert op Paarse Vrijdag. Voor de bovenbouw organiseren we een projectweek, waarbij de leerlingen zich kunnen inschrijven voor diverse workshops, zoals ‘Wensen en Grenzen', ‘Online Daten’ en ‘Alles over de Vulva/Penis’.  

Bewegen en Sport
Onze school biedt een ruime keuze aan sportactiviteiten, zowel tijdens de les als ook buiten het lesrooster om. Hierbij valt te denken aan diverse activiteiten zoals Kanoa, Highland Games, Basketbal toernooi, etc. We zijn ook bezig met het ontwikkelen van een sportplein, daarmee wordt bewegen in de pauze en na school nog makkelijker! Halverwege het schooljaar vindt er ook een ‘Gezonde Schoolweek’ plaats, waarbij er naast aandacht voor voeding en welbevinden ook elke dag pauzesport is en dagchallenges zullen zijn waarbij leerlingen een leuke prijs kunnen winnen. 

Voeding 
We verzorgen in samenwerking met Catermaat voor een kantine met verantwoorde keuzes aan eten en drinken. Onze kantine voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomsten aan de directie. We hebben hiermee de gouden kantineschaal, wat betekend dat 80% van het aanbod bestaat uit betere keuzes, waarbij de betere keuzes zoals een volkorenbroodje meer in het zicht ligt. Tot slot hebben we ook de Ambitieverklaring ondertekend.

Welbevinden
De komende twee jaar (2022-2024) zal er ook extra aandacht besteed worden aan het bevorderen van het welbevinden en de sociale veiligheid van leerlingen. Hiervoor zal er eerst geïnventariseerd worden wat we als school reeds aanbieden. Zo bieden we al diverse begeleidingstrajecten aan voor leerlingen en zijn er trainers voor sociale vaardigheden en faalangst. Aansluitend zullen we bepalen welke interventies er nog opgenomen zullen worden. 

l

Locatie Breeweg

De locatie Breeweg heeft op dit moment 2 Gezonde School vignetten, namelijk "Relaties en Seksualiteit" en "Voeding”. Daarnaast organiseren we vanaf vorig jaar een Gezonde Schoolweek waarbij extra aandacht is voor allerlei onderwerpen die te maken hebben met gezondheid. Elke dag heeft die week een thema met dagchallenges, pauzesport en bijvoorbeeld gratis fruit. Tot slot is er op het gebied van lijfstijl de nodige structurele aandacht tijdens de lessen LO en de sport &lijfstijlklassen. 

Relaties en Seksualiteit
We zorgen als school voor seksuele voorlichting middels een erkende interventie: in de onderbouw wordt lesgegeven volgens de Lang Leve de Liefde methode. Daarnaast hebben we een actieve GSA, die ongeveer 1x per maand bijeen komt en activiteiten organiseert op Paarse Vrijdag. Voor de bovenbouw zijn we bezig om een nieuwe invulling te geven aan dit themacertificaat.   
    
Voeding 
Tijdens de Gezonde Schoolweek behandeld de sectie LO de interventie “Weet wat je eet” in alle leerjaren zodat elke leerling over de gehele schooltijd de nodige kennis heeft opgedaan over  gezonde voeding. We verzorgen in samenwerking met Catermaat voor een kantine met verantwoorde keuzes aan eten en drinken. Onze kantine voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomsten aan de directie. We hebben hiermee de gouden kantineschaal, wat betekend dat 80% van het aanbod bestaat uit betere keuzes, waarbij de betere keuzes zoals een volkorenbroodje meer in het zicht ligt. Tot slot hebben we ook de Ambitieverklaring ondertekend. Tijdens de lessen biologie wordt aandacht besteed aan gezond en duurzaam eten en hoe je hier mee om kan gaan. 

Overige aandachtsgebieden Gezonde School
Uiteraard zijn er ook themacertificaten die we niet volledig behaald hebben maar waar wel aandacht voor is: 
Welbevinden: De komende twee jaar (2022-2024) zal er ook vanwege de coronaperiode en de extra NPO middelen die beschikbaar zijn gekomen extra aandacht besteed worden aan het bevorderen van het welbevinden en de sociale veiligheid van leerlingen. Middels diverse scans zijn aandachtspunten opgespoord en hebben leerlingen extra gesprekken kunnen voeren met o.a. leerling-coaches. Ook is er extra extra geïnvesteerd in introductieprogramma’s en budget voor mentoren voor klassenuitjes. 
Roken-, alcohol- en drugspreventie: In leerjaar 2021-2022 hebben alle leerlingen een carrousel gekregen met 3 gastsprekers van 1Nul1 over omgaan met risicogebieden zoals roken, alcohol en drugs. Daarnaast ook de gevaren van (social) media en gamen. Voor de aankomende jaren zullen zij beschikbaar zijn voor maatwerk bij klassen en zijn ze onderdeel van de Gezonde Schoolweek.