Soms heb je een steuntje in de rug nodig. Bij je huiswerk, bij één of meer vakken, omdat je even wat minder in je vel zit of omdat het thuis niet zo lekker gaat. Bij Nehalennia staan er mensen klaar om je te helpen. Die richten zich op jou, op wat jij kan. We vinden het belangrijk dat je een diploma haalt. Zo kun je later succesvol worden in je vervolgstudie en bij alles wat je doet. Lees hier hoe wij jou kunnen begeleiden en ondersteunen.

Ondersteuning onderwijs

De mentor

De mentor is jouw eerste aanspreekpunt. De mentor houdt gesprekken met jouw en de klas, kent de leerlingen daardoor goed en houdt hun prestaties in de gaten. 

Studiecoach

Voor advies op het gebied van pakket-, (vervolg)studie- en beroepskeuze kan je terecht bij:

studiecoach vmbo mevr. R. Mieras, r.mieras@mondia.nl
studiecoach mavo: dhr. M. Besuijen, m.besuijen@mondia.nl

Huiswerkbegeleiding

Op maandag, woensdag en donderdag kan je na schooltijd je huiswerk op school maken. In een rustig lokaal maak je je huiswerk en indien nodig stel je je vragen aan de aanwezige vakdocenten. De Huiswerk-Begeleiding! (HuB!) is gratis.

 

Sociaal emotionele ondersteuning

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator ondersteunt docenten, mentoren en teamleiders bij het uitoefenen van hun taken. De begeleiding richt zich specifiek op leerlingenzorg. De ondersteuningscoördinator heeft het overzicht van de bijzondere zorg en aandacht die leerlingen op allerlei terreinen nodig hebben. Vanuit die rol onderhoudt hij of zij contacten binnen school met de leden van het Zorg Advies Team, het team van het Maatwerklokaal Kruisweg, ambulante begeleiders, trajectbegeleiders en trainers sociale vaardigheden. Ook zijn er contacten met instanties en specialisten buiten school.

Voor alle informatie op het gebied van begeleiding en zorg binnen en buiten de school kunt u terecht bij:

Mevr. M. van der Hor m.vanderhor@mondia.nl.

Ondersteuningslokaal 

Het ondersteuningslokaal is een voorziening voor leerlingen met lichte tot middelmatige onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op pedagogisch, didactisch en/of sociaal emotioneel gebied. Leerlingen kunnen hier terecht voor verschillende soorten begeleiding en ondersteuning. Dat kan met of zonder diagnose. Echter, een aanbeveling vanuit (lopend) onderzoek is nodig.

Het is een prikkelarme omgeving waar gedurende de hele week medewerkers aanwezig om leerlingen te begeleiden. De begeleiding en ondersteuning kan zowel individueel als in kleine groepjes plaatsvinden.

  • Het verzorgen van dyslexiebegeleiding gedurende het brugklasjaar
  • Het ondersteunen van leerlingen met dyscalculie
  • Het verzorgen van individuele begeleiding door een specialist/ leerlingbegeleider 
  • Het verzorgen van tijdelijke opvang van leerlingen die om een bepaalde reden voor een korte periode een aangepast programma behoeven

Medische zorg

GGD Zeeland

Wij werken nauw samen met de GGD Zeeland. Voor medische problemen, hebben wij verpleegkundigen en een schoolarts ter beschikking.

De jeugdverpleegkundige is mevrouw T. Goorsenberg. 

Mevrouw T. Goorsenberg, jeugdverpleegkundige, is werkzaam op dinsdag, woensdag en vrijdag. Jeugdarts C. van Beek heeft een spreekuur op Nehalennia. De jeugdverpleegkundige en jeugdarts zijn te bereiken via tessa.goorsenberg@ggdzeeland.nl en caroline.vanbeek@ggdzeeland.nl

In onze schoolgids vind je de uitgebreidere informatie over de begeleiding. 

Schoolgids 

Neem contact op