Soms heb je een steuntje in de rug nodig. Bij je huiswerk, bij één of meer vakken, omdat je even wat minder in je vel zit of omdat het thuis niet zo lekker gaat. Bij Nehalennia staan er mensen klaar om je te helpen. Die richten zich op jou, op wat jij kan. We vinden het belangrijk dat je een diploma haalt. Zo kun je later succesvol worden in je vervolgstudie en bij alles wat je doet. Lees hier hoe wij jou kunnen begeleiden en ondersteunen.

Ondersteuning onderwijs

Mentor

De mentor is jouw eerste aanspreekpunt. De mentor houdt gesprekken met jouw, je klas en kent de leerlingen daardoor goed en houdt hun prestaties in de gaten. 

Decaan

Voor advies op het gebied van pakket-, (vervolg)studie- en beroepskeuze kunt u terecht bij:

Decaan bovenbouw vwo: dhr. S. Janssen, s.janssen@mondia.nl
Decaan bovenbouw havo: mevr. H.verhoeven h.verhoeven@mondia.nl

Huiswerkbegeleiding

Van maandag t/m vrijdag kan je je huiswerk onder begeleiding op school maken. Je zit in een rustig lokaal en stelt je vragen aan de aanwezige docenten. Voor de brugklasleerlingen is een uitgebreider huiswerkprogramma. Samen met de mentor kijken de brugklassers wekelijks waar ze behoefte aan hebben. De begeleiding bestaat uit B1 en B2 lessen en staat hieronder uitgewerkt. 

Breeweg begeleidingsprogramma eerste jaar 

Begeleiding mentor (B1 les) 
De mentor geeft deze les aan het begin van een dag en bestaat uit de volgende inhoud:
•    Leren plannen en organiseren aan de hand van planners;
•    Huiswerk en taakverdeling per week en bepalen welke begeleiding je nodig hebt;
•    Slimleren, rekenen;
•    Mediawijsheid;
•    Groepsgesprekken, bijvoorbeeld antipestbeleid.
Havo-leerlingen volgen 2 keer per week de B1 les, vwo-leerlingen 1 keer per week. 

Steun-, bijwerk- of doorwerklessen (B2 les)
•    Wil je geen huiswerk mee naar huis nemen dan maak je het op school onder begeleiding van een docent in de doorwerkklas.
•    Heb je extra hulp nodig in de vakken wiskunde of Nederlands dan kan je per week 1 uur extra bijspijkerles volgen. 

 

Begaafdheid

Ben jij iemand die altijd net even een stapje verder gaat? Zoek je een extra uitdaging of verdieping? Bij Nehalennia besteden we veel aandacht aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid.

In de wetenschap zijn ze het nog niet helemaal eens over wat nu precies hoogbegaafdheid is, wel komen bepaalde kenmerken vaker terug: een hoog IQ (boven de 130, maar dat is ook lastig te meten en het staat ook niet vast), creatief denken en een intense beleving van de wereld.
Of je talenten zich ontwikkelen is erg afhankelijk van de omgeving waarin je opgroeit. Ook school heeft hier een belangrijke taak. Wij zetten als Nehalennia dan ook in op het ontwikkelen van dit talent, maar ook op het vergroten van leerplezier en leren leren.
Je kan op onze school uitdaging vinden in deelname aan het tweetalig onderwijs (TTO). Daarnaast is er het Technasium waar leerlingen met belangstelling voor de bètavakken hun talenten kunnen ontplooien. Creatieve leerlingen kunnen kiezen voor het Kunst&Cultuurprofiel.

Peer-bijeenkomsten
Regelmatig organiseren we een zogenaamde peer-bijeenkomst waarin je met andere leerlingen met kenmerken van begaafdheid bespreekt wat er goed gaat en wat beter kan. Zo’n bijeenkomst kan ook gebruikt worden om extra activiteiten te organiseren, zoals een spelletjesmiddag of een bezoek aan een bedrijf of museum. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw krijgen leerlingen de mogelijkheid om op individuele basis mee te doen aan extra activiteiten. Dat kunnen schoolgebonden activiteiten zijn, zoals meedoen in de debatclub, aan literatuuravonden of de zogenaamde Grote en Kleine avonden.

Als je meer begeleiding nodig hebt, dan geven we ook individuele hulp. We doen dit aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP). Het POP-traject wordt ingezet voor de onderbouw. Dit doen we met kortdurende individuele begeleidingsbijeenkomsten. Soms lukt het bijvoorbeeld niet om praktisch aan de slag te gaan, metacognitieve strategieën kunnen daarbij helpen. Metacognitie is denken over denken en je leert dan tijdens het POP-traject op welke manier je beter kunt gaan leren. Soms lijkt het of je zo anders bent, dat je zo anders denkt en de wereld om je heen zo anders beleeft, dat dat spanning in je hoofd en in je lijf geeft. Verschillende oefeningen en strategieën die je leert tijdens het POP-traject helpen je om daarmee om te gaan.

Mentor
Naast de individuele begeleiding wordt ook in de mentorlessen aandacht besteed aan het aanleren van diverse executieve functies. Zo leer je plannen en organiseren van huiswerk en komt het ‘leren leren’ uitgebreid aan bod. Ook besteden we in het lesprogramma extra aandacht aan sociale vaardigheden en omgaan met social media.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Schrier via j.schrier@mondia.nl.

Sociaal emotionele ondersteuning

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator ondersteunt docenten, mentoren en teamleiders bij het uitoefenen van hun taken. De begeleiding richt zich specifiek op leerlingenzorg. De ondersteuningscoördinator heeft het overzicht van de bijzondere zorg en aandacht die leerlingen op allerlei terreinen nodig hebben. Vanuit die rol onderhoudt hij of zij contacten binnen school met de leden van het Zorg Advies Team, het team van het Maatwerklokaal Kruisweg, ambulante begeleiders, trajectbegeleiders en trainers sociale vaardigheden. Ook zijn er contacten met instanties en specialisten buiten school.

Voor alle informatie op het gebied van begeleiding en zorg binnen en buiten de school kunt u terecht bij:

Dhr. D. Feij d.feij@mondia.nl.

Ondersteuningslokaal 

Het ondersteuningslokaal is een voorziening voor leerlingen met lichte tot middelmatige onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op pedagogisch, didactisch en/of sociaal emotioneel gebied. Leerlingen kunnen hier terecht voor verschillende soorten begeleiding en ondersteuning. Dat kan met of zonder diagnose. Echter, een aanbeveling vanuit (lopend) onderzoek is nodig.

Het is een prikkelarme omgeving waar gedurende de hele week medewerkers aanwezig om leerlingen te begeleiden. De begeleiding en ondersteuning kan zowel individueel als in kleine groepjes plaatsvinden.

  • Het verzorgen van dyslexiebegeleiding gedurende het brugklasjaar
  • Het ondersteunen van leerlingen met dyscalculie
  • Het verzorgen van individuele begeleiding door een specialist/ leerlingbegeleider 
  • Het verzorgen van tijdelijke opvang van leerlingen die om een bepaalde reden voor een korte periode een aangepast programma behoeven

Medische zorg

GGD Zeeland

Wij werken nauw samen met de GGD Zeeland. Voor medische problemen, hebben wij verpleegkundigen en een schoolarts ter beschikking.

De jeugdverpleegkundige is mevrouw T. Goorsenberg. 

De schoolarts, is op afroep verbonden aan onze school. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de GGD Zeeland, afdeling Jeugdgezondheidszorg in Goes, telefoon: 0113-249420

In onze schoolgids vind je de uitgebreidere informatie. 

Schoolgids