Nehalennia heeft via stichting 4 en 5 mei het bevrijdingsmonument aan de Groenmarkt te Middelburg geadopteerd. Op 6 november vindt een kranslegging plaats met leerlingen en Burgemeester H. Bergmann en wordt stilgestaan bij de bevrijding van Middelburg.

Harry Meijers locatiedirecteur Nehalennia Breeweg: ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Lange tijd hebben we ons dat wellicht onvoldoende gerealiseerd. Oorlogen waren immers altijd een verhaal van ver weg. Maar nu er een oorlog in Europa woedt merken we de kwetsbaarheid van vrijheid van nabij. We weten dat ook veel van onze leerlingen daarmee bezig zijn. Daarom vinden we het passend dat we als Middelburgse school zelf een monument in ‘onze’ stad hebben geadopteerd en bevrijding de aandacht blijft krijgen.

Het Etty Hillesum Centrum is ook betrokken bij de kranslegging en de educatie op school. Zij spreken op 6 november en geven gastlessen aan de leerlingen van Nehalennia. Met de gastlessen en het jaarlijks terugkerend moment van de kranslegging als middelpunt, krijgt bevrijding echt een plek binnen de school.    
De programma’s van het Etty Hillesum Centrum zijn erop gericht om jeugd en volwassenen bewust te maken van de gevolgen van uitsluiting en discriminatie vroeger en nu. 

Eventuele belangstellenden zijn 6 november vanaf 13.00 uur van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de kranslegging en eventueel een bloem te leggen bij het monument. Het programma eindigt rond 13.30 uur. 

Het programma in het kort:
6 november 2022
Groenmarkt Middelburg (plantsoentje bij het monument)
 
12.45 uur     
inloop 

13.00 uur     
openingswoord dhr. Meijers 
muzikaal intermezzo door ensemble
voordracht door havo-2 leerlingen 
spreker Etty Hillesum Center 
voordracht vwo-5 leerling 
kranslegging door de Burgemeester en leerlingen 

13.30 uur
muzikale afsluiting

 

d