Woensdag 6 maart heeft de burgemeester van Vlissingen, de heer Van den Tillaar, samen met de heer
Beenhouwer, twee gastlessen geven aan havo 5- en vwo 6- leerlingen.

De lessen worden gegeven aan de aardrijkskundeklassen. Het onderwerp steden hoort bij het examenprogramma van aardrijkskunde. De heer Van den Tillaar is met name ingaan op het Scheldekwartier (de geschiedenis en de stedebouwkundige inrichting van het gebied). De heer Van den Tillaar was in het verleden docent economie. Voor een klas staan voelde dus vertrouwd.