Veel blije gezichten tijdens de diplomering van de havo- en vwo-leerlingen.