Duurzaamheid, innovatief bouwen én een andere kijk op wonen. Tiny Houses zijn helemaal
van nu. Vmbo techniekleerlingen van onze school en de CSW zijn samen met
mbo-studenten van Scalda van start gegaan met de voorbereidingen voor het bouwen van
een Tiny House in Technum 2.0.

Het is een project in het kader van het keuzevak ‘Duurzame comfortwoning’, waar ontwerpen, tekenen en bouwen ook bewustwording van
duurzaamheid, circulariteit binnen het thema bouwen en wonen centraal staan. Daarnaast
leggen we in Zeeland ook de focus op samenwerking tussen vmbo en mbo leerlingen en een
goede kennismaking met de mogelijkheden in de bouwsector.

Vanuit het stimuleringsproject Sterk Techniekonderwijs Zeeland (STOZ) ligt er een gezamenlijke opdracht om in Zeeland het techniekonderwijs in het vmbo te actualiseren en relevanter te maken. In Walcheren is gestart met het uitbreiden van het vmboonderwijsaanbod rondom duurzaamheid en techniek voor de vmbo-leerlingen van Mondia Scholengroep en de CSW, die hun techniek praktijkonderwijs volgen in het Technum in Vlissingen. Ook het onlangs gestarte keuzevak ‘Duurzame Energie’ is een uitbreiding van het onderwijspakket. De leerlingen gaan voor dat keuzevak aan de slag gaan met verschillende vormen van energieopwekking zoals zonne-energie, windenergie en geothermische energie.